Prima competiţie de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi

Calendarul primei etape de selectie pentru acordare a burselor de cercetare postdoctorală – iunie 2010

 

Burse de cercetare-I (prima etapă de selecţie)

b). Prima etapă de selecţie a candidaţilor pentru :

 • 30 burse x 30 luni;
 • 10 burse x 18 luni;
 • 20 burse x 12 luni;
 • 20 burse x 6 luni.

TOTAL = 80 burse

Activitatea

Perioada

Promovarea proiectului:(conferințe de lansare, identificarea grupului țintă)

aprilie-mai 2010

 

Depunerea dosarelor candidaţilor

1 iunie - 20 iunie 2010

 

Evaluarea dosarelor

estimativ: 20 – 23 iunie 2010

 

Concurs

(estimativ: 23-25 iunie 2010

 

Anunţarea rezultatelor

estimativ: 28 iunie 2010

 

Depunerea contestaţiilor

(estimativ: 29 iunie 2010)

 

Rezolvarea contestațiilor

(estimativ: 30 iunie 2010)

 

Afişarea rezultatelor finale

(estimativ: 30 iunie 2010)

 

Precizare: Dacă nu se vor atribui toate bursele disponibile se va organiza o a doua sesiune de selecție în perioada 10 - 30 iulie 2010.

Depunerea dosarelor

In perioada 10-20 iunie a.c., cercetatorii cu titlul de doctor interesati de obtinerea unei burse de cercetare postdoctorala isi pot depune dosarele de candidatura pentru obtinerea uneia dintre cele 36 de burse disponibile (cu durate de 30, 18, 12 sau 6 luni) în cadrul proiectului Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie) (POSDRU/89/1.5/S/63663).

Dosarele se depun:

 • la secretariatul Facultatii de Fizica - pentru domeniile D1-matematică, fizică, chimie și D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; persoana de contact: prof.univ.dr. Liliana Mitoseriu;
 • la secretariatul Facultatii de Biologie - pentru D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină); persoana de contact: conf.univ.dr. Carmen Gache, telefon mobil - 0749.21.55.24;
 • la Departamentul MEDIA - pentru D4 – ştiinţe socio-umane; persoana de contact: dra Iustina IFTIME.

Comisiile de evaluare si datele pentru interviuri in cadrul proiectului de burse postdoctorale 63663:

D1 (matematică, fizică, chimie) și D2 - științe ale informației și inginerie (comisie mixtă);

Președinte comisie: prof.univ.dr. Dumitru LUCA, decan, Facultatea de Fizică;

Membri:

 • prof.univ.dr. Liliana MITOȘERIU, Facultatea de Fizică;
 • prof.univ.dr. Dan CRISTEA, Facultatea de Informatică;
 • prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIU, Facultatea de Chimie;
 • prof.univ.dr. Alexandru STANCU, Facultatea de Fizică.

Data întrunirii comisiei pentru intervievarea candidatilor: 22 iunie a.c., ora 10:00 (Facultatea de Fizica, etaj 3, birou prof.univ.dr. Liliana Mitoseriu)

D 3 (științe ale vieții și pământului):

Președinte comisie: prof.univ.dr. Ioan MOGLAN, decan, Facultatea de Biologie;

Membri:

 • conf.univ.dr. Carmen GACHE, Facultatea de Biologie;
 • prof.univ.dr. Cornel IAȚU,Facultatea de Geografie;
 • conf.univ.dr. Dan STUMBEA, Facultatea de Geografie.
 • Conf.univ.dr. Ion COJOCARU, Facultatea de Biologie.

Data întrunirii comisiei pentru intervievarea candidatilor: 21 iunie a.c., ora: 8:00, corpul B - Facultatea de Biologie, sala 373.
D 4 (științe socio-umane):

Președinte comisie: prof.univ. dr. preot Gheorghe POPA, prorector;

Membri:

 • prof. univ. dr. Ștefan AVĂDANEI, decan, Facultatea de Litere;
 • prof.univ.dr. Laurențiu ȘOITU, director Platforma MEDIAEC;
 • prof.univ.dr. Nicu GAVRILUȚĂ, decan, Facultatea de Filosofie;
 • conf.univ.dr. Dorin POPA, Facultatea de Litere, manager proiect.

Data întrunirii comisiei pentru intervievarea candidatilor: 21 iunie a.c., ora 10:00 (sala: prodecanatul Facultatii de Litere)

Rezultatele concursului

Candidatii care s-au prezentat la concursul pentru obtinerea unei burse de cercetare postodoctorala pentru domeniile D 1, D2, D 3 si D4 in cadrul proiectului ID 63663 au fost declarati admisi, notele fiecaruia depasind limita minima - 7 (sapte).
Punctajele obtinute la fiecare proba de concurs vor fi afisate, pe pagina proiectului, cel mai tarziu luni, 28 iunie a.c.
Alocarea burselor se va face in functie de optiunile exprimate la inscriere (durate de 30, 18 sau 12 luni) si de media celor trei probe de concurs.
Contractele de finantare se vor semna in luna septembrie. Burse de mobilități I (prima etapă de selecţie)

Prima etapă de selecție a candidaților

Se vor acorda 75 de burse cu durata a 6 luni.

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor candidaţilor

10 iulie - 15 iulie 2010

 

Evaluarea dosarelor

(estimativ: 15 – 17 iulie 2010)

 

Anunţarea rezultatelor

(estimativ: 18 iulie 2010)

 

Depunerea contestaţiilor

(estimativ: 19 iulie 2010)

 

Rezolvarea contestațiilor

(estimativ: 20 iulie 2010)

 

Afişarea rezultatelor finale

(estimativ: 21 iulie 2010)

 

Precizare: Dacă nu se vor atribui toate bursele disponibile se va organiza o a doua sesiune de selecție în perioada 30 iulie - 15 august 2010.

Lista cercetătorilor selectați în cadrul primei sesiuni de concurs

Ca urmare a rezultatelor primei competiții pentru atribuirea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)” – POSDRU/89/1.5/S/63663 -, Biroul Senatului Universității „Al.I.Cuza” Iași a aprobat, în ședința din 07.07.2010 (decizia nr. C6/07.07.2010), includerea în grupul-țintă al proiectului a următorilor cercetători - vezi lista aici.

Încheierea contractelor pentru prima etapă de selecție

Semnarea contractelor cu cercetătorii incluşi în grupul ţintă al proiectului va avea loc pe 27-28 septembrie 2010.

Lista cu toți cercetatorii incluși în grupul-țintă în 2010 și temele de cercetare poate fi vizualizată aici.

 

Additional information