Gîfu Daniela

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi alt

Domeniul: D4 – ştiinte ale omului şi societăţii

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING sau JLIB_HTML_CLOAKING

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Educaţie şi formare

 • 2010 - 2013 - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi -  Facultatea de Informatică & Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – bursă de studii postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663. Proiectul: Utilizarea tehnologiilor limbajului natural în măsurarea reacţiilor mass-mediei la evoluţiile de pe scena politică
 • 2004 - 2010 - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi -  Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice - titlul de doctor în filozofie. Tema: Violenţa simbolică şi discursul presei scrise. Analiza unei campanii electorale
 • 2002 - 2004 - ŞcoalaNaţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice “David Ogilvy”- master.
 • 1992 - 1997 - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Fizică, secţia Fizică – licenţă.
 • 1987 - 1991 - Liceul teoretic “Gh. Roşca Codreanu” – Bârlad, jud. Vaslui.

 

Experienţa profesională

 • 2010 - ...   Cercetător postdoc. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, cotutelă între Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea de Informatică, specializarea NLP (Procesarea limbajului natural).
 • 2000 - 2010 -  Referent grad. I - coordonator programe cultural-educaţionale la Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, departamentul Educaţie Continuă (trainer în IT – operare PC şi grafică PC; şi la cursul de Formator)
 • 2008- Consultant manager la S.C. AmbientProiect S.R.L., Cluj-Napoca
 • 1999 - 2000  - Trainer în Informatică - Colaborator la Universitatea Populară Cluj-Napoca, departamentul Educaţie Permanentă
 • 1999 - 2000 - Profesor de Informatică la S.C. Power-Soft S.R.L., Cluj-Napoca
 • 1997-1998 - Colaborator - reporter la Televiziunea EUROPANOVA, Iaşi

 

Lucrări ştiinţifice prezentate şi publicate în proceedings/ volume cu ISSN ale unor workshop-uri / conferinţe naţionale  şi internaţionale         A) autor unic

 • 13-14 sept. 2011    -  The International Workshop on Intelligent Information Systems IIS’2011, Chisinau, Republic of Moldova, research paper: "A technique for processing of political language", in Computer Science Journal of Moldova (ISSN 1561-4042), indexed in Mathematical Reviews and Zentralblatt MATH.
 • 18-21 iulie 2011  - The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing (WORLDCOMP'11) - To the 2011 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI'11), LNCS paper: "The Analysis of print media discourse in the election context", Las Vegas, USA. (http://www.ucmss.com/cr/main/papersNew/papersAll/ICA3324.pdf)
 • 19-20 mai 2011 - Information and Communication Technologies - Proposers' Day 2011, Budapesta, lucrarea: "Computational techniques applied to the analysis of the political language: AnaDiP". (http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/bud11/person.cfm?eventid=bud11&personid=34397)
 • 5-7 mai 2011 - Conferinţa naţională cu participare internaţională Democratizare, descentralizare şi asistenţă socială, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie - Catedra de filosofie, ştiinţe sociale şi politice, la secţiunea I cu lucrarea: "Utilizarea technologiilor de prelucrare a limbajului natural în contextul schimbărilor politice".
 • 18 feb. 2011 -  Simpozionul naţional Limbajul politic, încotro?, ediţia I, Centrul de dezbateri socio-politice (Palatul Apollo), Târgu-Mureş, lucrarea: Radiografierea discursului electoral. Metoda AnaDiP
 • 4 ian. 2011 - Conferinţa organizată de Universitatea Populară, Cluj-Napoca, lucrarea: Tehnologii de prelucrare a limbajului politic – AnaDiP
 • 10-11 dec. 2010 - Conferinţa naţională Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectivă socio-economică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, la secţiunea a II-a Modele psiho-sociale de dezvoltare comunitară, lucrarea: Discursul electoral – formă de influenţare psihosocială. Tehnici computaţionale de prelucrare lingvistică
 • 10 dec. 2010   -Workshop-ul de prospectare a conexiunuilor dintre cercetarea în informatică şi industrie BringIT-ON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Informatică, (v. bringiton.info.uaic.ro/proiecte), proiectele: Analiza discursului politic – Metoda AnaDiP şi Sistem de flexionare pentru limba română. AnaMorph – un instrument de flexionare a cuvintelor
 • 19-20 nov. 2010 - Conferinţa cu participare internaţională Comunicare, context, interdisciplinaritate, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, în volumul cu ISSN 2069-3389 a apărut lucrarea: Gîfu, Daniela, 2010, Utilizarea tehnologiilor de prelucrare a limbajului natural în context electoral: Metoda LIWC-2007, în Boldea, Iulian (coord.), Comunicare, context, interdisciplinaritate. Studii şi articole, Târgu-Mureş, Ed. Universităţii „Petru Maior”, pp. 87-98.
 • 22 oct. 2010 - Conferinţa internaţională Information Society and Globalisation: Transformation of Politics, University of Dubrovnik, lucrarea: Using Natural Language Processing Technologies: Method LIWC-2007
 •  2 aug. 2006 - Conferinţa organizată de Universitatea Populară, Cluj-Napoca, lucrarea: Violenţa de limbaj în mentalitatea românilor
 • 7 -12 nov. 2005 - Simpozionul naţional: Femeile şi politica în sec. XXI, Festivalul Şanselor Tale, Centrul Zonal de Educaţie a Adulţilor/Universitatea Populară, Cluj-Napoca, lucrarea: Femeia lider politic. Impactul asupra opiniei publice.
 • 17-20 mar. 2005 - Conferinţa internaţională Open Space Technology, Sofia, Bulgaria, lucrarea: Educaţie interculturală. Dezvoltarea unei noi curricule europene .

B) co-autor

 • 28 aug.-4 sept. 2011        Şcoala internaţională de vară în procesarea limbajului natural ((EUROLAN 2011) - LNCS paper: Daniela Gîfu and Dan Cristea: "Using natural language technology to measure mass media reactions in the election context", Cluj-Napoca.
 • 28-30 iun. 2011 - The 6th International Conference on Future Information Technology - FutureTech2011 - Greece, LNCS paper (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011):
 • Daniela Gîfu and Dan Cristea: Computational Techniques in Political Language Processing: AnaDiP-2011inJ.J. Park, L.T. Yang, and C. Lee (Eds.): FutureTech 2011, Part II, CCIS 185, pp. 188–195, 2011.
 • 15 mai 1997 - Seminarul naţional: Metode şi mijloace de învăţământ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Fizică, lucrarea: Investigaţii fiziologice prin descărcări electrice, autori: D. Gîfu şi D. E. Creangă.
 • 16-18 oct. 1997 - Conferinţa naţională de Biofizică, Institutul de Fizică, Cluj-Napoca, în volumulBiophysics, P-85, MR-5, aapărut lucrarea: Influenţa radiaţiilor Hartmann asupra germinării gramineelor, autori: D. Gifu, D. E. Creangă, I. I. Bâra

 

Articole publicate în reviste naţionale/ internaţionale

autor unic

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 - Emotional load identification. Techniques in the Romanian electoral discourse. Presidential Elections 2009, in The Journal of Intercultural Mediation and Communication, Italy.

Înrevista on-line de atitudine şi cultură Noi, NU!

 • - Retorica sloganului politic, 22.11.2009
 • - Influenţa politică..., 06.12.2009

În revista on-line Agero a Asociaţiei Germano-Române, Stuttgart (Germania)

În revista on-line de cultură, critică şi creaţie româno-franceză ASYMETRIA, Paris (Franţa)

 • - Retorica sloganurilor politice, 20 nov. 2009

  În revista on-line româno-canado-americană STARPRESS, Montreal (Canada)

 • - Retorica sloganurilor politice, 21 nov. 2009
 • - Influenţarea politică în contextul electoral, 29 nov. 2009

În revista lunară de cultură, literatură şi artă Cetatea Culturală, Ed. SEDAN, Cluj-Napoca

 • - Forme şi strategii discursive,  ian. 2007, p. 42
 • - Sloganul în discursul politic, feb. 2007, p. 63
 • - Figurile retorice…, mar. 2007, p. 79
 • - Fascinaţia puterii, iun. 2008, p. 73

 

Apariţii editoriale

 •  Debut editorial   ianuarie 2008, volumul33. Jurnal de iniţiere spirituală, gen literar: eseu, Ed. LIMES, Cluj-Napoca, 2008, (266 pagini format A5).
 •  Debut colectiv     volumul Mărturisire de credinţă literară (Un „document de conştiinţă colectivă”, conceput şi orânduit de Artur Silvestri), vol. II, ediţie îngrijită de Artur Slivestri,  Ed. CARPATHIA PRESS, Bucureşti, 2008, (am publicat eseul: La început a fost iubirea, pp. 175-178).

 

Alte cărţi publicate sau apariţii în volume colective:

 • Daniela Gifu, Violenţa simbolică în discursul electoral, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011
 • Daniela Gifu and Mihai Dinu Gheorghiu (ed.), Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în perspectivă socio-economică, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2011
 • eu, tu şi El (oglindiri spirituale), gen literar: eseu, Ed. LIMES, Cluj-Napoca, 2009
 • O viaţă dedicată lui Goga în Octavian Goga - Bibliografie, volum colectiv îngrijit de dr. Dan Brudaşcu şi Angela Monica Jucan, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2009

 

Prefeţe/postfeţe semnate:

 • prefaţă la volumul de poezii TinctURI, de Florin Constantin Verdeş, Ed. EUROGRAPH, Cluj-Napoca, 2011
 •  postfaţă la volumul de poezii TimpURI uscate, de Florin Constantin Verdeş, Ed. EUROGRAPH, Cluj-Napoca, 2009, pp. 101-105
 •  prefaţa la Monografia Bălăbăneşti.Un sat de răzeşi, volum îngrijit de Neculai Pământ, Delia Elena Guţă (Pământ), Florin Munteanu, Ed. Zigotto, Galaţi, 2010

 

Apariţii în antologii/dicţionare:

 •  Antologia scriitorilor români contemporani, din întreaga lume/Contemporary Worldwide Romanian Writers – Antology– Ligya Diaconescu (coord.), Starpress 2011, Ed. Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2011
 •  Dicţionarul scriitorilor români de azi, Boris Crăciun şi Daniela Crcăiun-Costin (coord.), Ed. Porţile Orientului, Iaşi, 2011

 

Titluri onorifice

 •  12 oct. 2010         Cetăţean de onoare al comunei Bălăbăneşti, jud. Galaţi
 • Din ian. 2011       Membră a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români(ACSR)

 

Experienţa extra-profesională

·          2011 - ...               - Colloque International LES SCIENCES SOCIALES ET LEURS PUBLICS. Engagements et distanciations - Comité d'organisation, 22-23 septembre 2011, Iaşi, Roumanie.     

 • Şcoala de vară EUROLAN-2011, “Natural Language Procesing Goes Industrial”, Organizing Committee, 28 august - 4 septembrie, Cluj-Napoca, http://eurolan.info.uaic.ro
 •   Redactor-şef adj. Revista Destine literare, Montreal, Canada.
 •   noi colaborari la publicaţiile: Bucovina literară (Suceava), Dacia literară (Iaşi), Baaadul literar (Bârlad) etc.

·          2010 - ...               Colaborare cu publicaţiile Gândacul de Colorado(Colorado, S.U.A.), Lumina lină(New York, S.U.A.), Pro Saeculum (Focşani), editorialul on-line balabanesti.wordpress.cometc.

·          2009 - …             Colaborare cu revistele on-line: STARPRESS(româno-canado-americană, Montreal), ASYMETRIA (franco-romană, Paris) – articole şi comentarii politice

·          2009 - …             Colaborare cupublicaţiile Candela(Montreal, Canada), Oglinda literară(Focşani), Citadela(Satu Mare),Steaua (Cluj-Napoca), Vatra veche(Târgu Mureş), Curierul de Vâlcea(Râmnicu Vâlcea),Arte (Cluj-Napoca)– cronici literare, evocări, eseuri

·          2008                     Candidată la Camera Deputaţilor – colegiul 10 Cluj

·          2008 - ...               Preşedintă la Asociaţia culturală Art Verba, Târgu Mureş cu punct de lucru în Cluj-Napoca; iniţiatoarea şi conducătoarea cenaclului literar-artistic Cenaclul de Seară (lunar)

·          2008 - …             Colaborare curevistele Destine literare (Montreal, Canada), Familia (Oradea), Oraşul (Cluj-Napoca), Ateneu (Bacău), Învierea (Timişoara)– cronici literare, eseuri, proză scurtă

·          2007 - …             Colaborare cu revistele on-line: Agero(germano-romană, Stuttgart) şi Noi, NU(română, Bucureşti),Tânărul Scriitor, Luceafărul Românesc, Ecoul, O carte pe zi (ARP), România, liberă în viitor – cronici literare şi proză scurtă

·          2007 - …             Colaborare la cotidianul Cuvântul liber (TârguMureş) – cronici literare şi evocări

·          2007                     Participare la Festivalul Transamériques, Montreal, 23 mai – 7 iunie

·          2006 - 2007         Grafician la Revista CetateaCulturală, Cluj-Napoca

·          2006                     Trainer la Şcoala de Fotografie, Beliş (iulie)      

·          2006                     Membru fondator şi secretar executiv, Asociaţia Culturală Art Image, Cluj-Napoca

·          2005                     Membru-voluntar în Asociaţia Pro Democraţia, Filiala Cluj-Napoca

·          2005                     Membru în Comitetul Director la Uniunea Vatra Românească Cluj-Napoca

·          2004                     Membru încolectivul redacţional a publicaţiei Tricolorul, Cluj

·          2003 - 2005         Vicepreşedinte pe probleme de comunicare şi imagine, formaţiuni politice, Cluj-Napoca

·          2002 -…               Publicare articole pe probleme de cultură şi educaţie în publicaţiile Cetatea Culturală, Adevărul de Cluj, Curierul Primăriei, Vulturul Brâncovenesc, Tricolorul

·          2002 - …             Membru în Asociaţia Astronomică Sirius Club UNESCO, Bârlad

·          2002-2008           Intervenţii la Radio Cluj pe probleme de cultură, educaţie şi politică

·          2000-2001           Concepere suport de curs (operare şi grafică PC), Cluj-Napoca

·          1999-…                Organizare, coordonare, prezentare seminarii, conferinţe pe teme de cultură şi  educaţie, Universitatea Populară, Cluj-Napoca

·          1997                     Studii de cercetare în biofizică prezentate şi publicate, Iaşi şi Cluj-Napoca

Traininguri

·          2007                     Curs de specializare în Terapia familiei, 6-8 iulie, Universitatea Phoenix Arizona şi Institutul Internaţional de Ştiinţe Umaniste, S.U.A.

·          2007                     Curs de perfecţionare în Administraţie modernă europeană (ianuarie), Instituţia de învăţământ IRRSEE AKADEMIE, Austria

·          2005                     Universitatea de Vară Transylvania, Ilieni (24-29 iulie), cursuri de Comunicare politică,Liga ProEuropa Târgu Mureş

·          2005                     Curs deformare formatoridin cadrul proiectului Phare Twinning, Braşov - (luna aprilie)

·          2005                     Trainingul Open Space Technology, Sofia, Bulgaria – organizat de Asociaţia Universităţilor Populare Germane, IIZ-DVV Bulgaria, IIZ-DVV – Proiect România – (luna martie)

·          2004                     Seminarul Metode interactive în educaţia adulţilor, Buşteni – organizat de Asociaţia Universităţilor Populare Germane – (luna septembrie)

·          2004                     Curs de Comunicare persuasivă - elemente de bază din programare neurolingvistică, Societatea de Neurolingvistică NLPRO, Cluj-Napoca – (luna iulie)

·          2003-2004           Cursuri E.C.D.L. (Windows, Word, Excel, Access, Power Point, Internet, cunoştinţe IT) – carnet european de conducere a computerului, organizat de S.N.S.P.A. Bucureşti, la Cluj-Napoca

·          2003                     Programul Xpert European Computer Passport, cursuri de  perfecţionare în IT, Universitatea Populară Târgu Mureş în parteneriat cu Landesverband der VHS-Niedersachsens e.V., IIZ-DVV, A.N.U.P., A.N.C.Z.E.A.

·          2002                     Seminar de Informatică, Universitatea Populară, Târgu-Mureş

·          2001                     Curs de Limba engleză, Universitatea Populară, Cluj-Napoca

·          2000                     Seminarul Procese democratice şi educaţia adulţilor, Buşteni, organizat de Asociaţia Universităţilor Populare Germane

·          2000                     Curs de Formare în specialitatea Operator microcalculator, Centrul Teritorial de Instruire Autorizat CPI software ITC, Cluj-Napoca

·          2000                     Curs de Formare în specialitatea Informatică - iniţiere în Visual Basic, Centrul Teritorial de Instruire Autorizat CPI software ITC, Cluj-Napoca

·          2000                     Curs de Formare în specialitatea Programator ajutor,                                      Centrul Teritorial de Instruire Autorizat CPI software ITC, Cluj-Napoca

·          2000                    Cursuri de perfecţionare,  Procese democratice şi educaţia adulţilor, Buşteni

·          1998-1999           Curs de Tehnica prelucrării imaginii PC, Cluj-Napoca

Additional information