Florescu Crăiţa Ioana

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi alt

Domeniul

 • D4 – stiinte ale omului şi societăţii

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Educaţie şi formare

 • 1996-2000 -  Facultatea de Filosofie la Univ. Al. I. Cuza, Iaşi (  media generală pe cei patru ani: 9.55,  nota tezei de licenţă: 10; titlul tezei: Logica sub jurisdicţia principiului rezoluţiei; coordonator: prof. univ. dr. Petru Ioan)
 • 2000-2002 - Masterat la Facultatea de Flosofie a Univ. Al. I. Cuza, Iaşi  - Teorii şi practici ale interpretării ( media generală pe cei doi ani: 9.63,  nota tezei de disertaţie: 10; titlul tezei: Atunci când „zăpada nu este albă“. Scurtă analiză a situaţiei discursului mincinos; coordonator: prof. univ. dr. Petru Ioan)
 • octombrie 2001: înscriere la doctorat, în cadrul Facultăţii de Flosofie a Univ. Al. I. Cuza.
 • aprilie 2001 – iunie 2006: o serie de stagii de cercetare la Universitatea Konstanz, Germania; coordonator pe perioada studiului in Germania: prof. dr. habil. Volker Halbach
 • octombrie 2007 – septembrie 2010: membră în proiectul tip „Idei” cu finanţare C.N.C.S.I.S. (cod proiect: ID_413), cu titlul: Paradigma situaţională în perspectiva unei concepţii funcţional-integratoare asupra interpretării; contribuţii la dialogul interdisciplinar (director de proiect: prof. dr. Petru Ioan)
 • 26 februarie 2010: susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Problema interpretării în perspectiva logicii formale; îndrumător ştiinţific: prof. univ. dr. Petru Ioan; referenţi: prof. univ. dr. Iancu Lucica; conf. dr. Gheorghe – Ilie Fârte; conf. dr. Virgil Drăghici

 

Experienţă profesională, burse, proiecte

 • 1997-1998: coordonarea proiectului „Odiseu” (în cadrul Fundaţiei Culturale „Şcoala din Ţicău”) – cerc de studiu (destinat elevilor şi studenţilor) pe marginea marilor texte filosofice, de la Platon până la Immanuel Kant
 • aprilie 2001 – august 2001: bursă Erasmus pentru un stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz, Germania, Departamentul de Filosofie
 • octombrie 2001 – martie 2002: bursă Herbert-Quandt pentru un stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz, Germania, Departamentul de Filosofie
 • martie – mai 2003: bursă din partea fundaţiei „Universität und Gesellschaft“ der Universität Konstanz,  pentru un stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz, Germania, Departamentul de Filosofie
 • martie – mai 2004: bursă DAAD pentru un stagiu de cercetare la Universitatea din Konstanz, Germania, Departamentul de Filosofie
 • noiembrie 2003 – martie 2004: colaborare la proiectul „Demokratie als Fremdsprache“ (1.-5.martie 2004, Universitatea din Konstanz), în cadrul Theodor-Heuss-Kollegs al Robert Bosch Stiftung
 • octombrie 2004 – februarie 2005; octombrie 2005 – februarie 2006: tutorat la Departamentul de Filosofie al Universităţii din Konstanz pentru cursul „Logische Propädeutik”, ţinut de Prof. dr. Gereon Wolters (două ore de seminar pe săptămână, corectare săptămânală a foilor de exerciţii, corectare teze examen)
 • aprilie 2005 – iulie 2006: tutorat la Departamentul de Filosofie al Universităţii din Konstanz pentru cursul „Wissenschaftstheorie”, ţinut de Prof. dr. Gereon Wolters (două ore de seminar pe săptămână, corectare săptămânală a eseurilor, corectare teze examen)
 • 2008: colaborare la Enciclopedia on-line a filosofiei româneşti
 • octombrie 2007 – iunie 2010: asistent în cercetare la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, în cadrul proiectului tip „Idei” cu finanţare C.N.C.S.I.S. (cod proiect: ID_413), cu titlul: Paradigma situaţională în perspectiva unei concepţii funcţional-integratoare asupra interpretării; contribuţii la dialogul interdisciplinar (director de proiect: prof. dr. Petru Ioan)
 • octombrie 2010 - martie 2013: bursă post-doctorală la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, în cadrul programului POSDRU 89/1.5/S/63663 „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)”; titlul proiectului de cercetare: Semnificație, adevăr, paradox și relevanța lor hermeneutică

 

Studii şi articole

 • „Forma logică între realitate şi ideal”, în Petru Ioan (coord.), Ştefan Lupaşcu: un gânditor pentru mileniul trei, vol. 2, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2001, pp. 124-130
 • „Atunci când «zăpada nu este albă». Scurtă analiză a situaţiei discursului mincinos”, în Petru Ioan (coord.), Noi aplicaţii în câmpul logicii de tip „situaţional”, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2003, pp. 53-74
 • „Demokratisch reden, hören und verstehen”, în Ramona Trufin (ed.), „Demokratie als Fremdsprache”, Seminarbrochüre, Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung, Konstanz, 2004, pp. 47-50
 • „Eugen Mihăilescu”, în Enciclopedia on-line a filosofiei româneşti (1 pag; adresă web:              http://www.romanian-philosophy.ro/ro/index.php?title=Eugen_Mihăilescu)
 • „Nicolae Petrescu”, în Enciclopedia on-line a filosofiei româneşti (1 pag; adresă web:  http://www.romanian-philosophy.ro/ro/index.php?title=Nicolae_Petrescu)
 • „Some Problems Regarding the Disquotational Perspective on Truth”, în Analele ştiinţifice ale universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie noua), Filosofie, Tom 15, 2008, pp. 37-48
 • „Aplicaţii ale analizei situaţionale în cazul limbajului formal”, în Melentina Toma (coord.), Paradigma analizei de tip situaţional în câmpul socio-umanului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, pp. 129-142
 • „Semnificaţia expresiilor logice. Semantică logică şi interpretare”, în Symposion, nr. 2(18) / 2011, Iasi (pe cale de aparitie)

Referire

 • „Crăiţa Ioana Florescu”, în George Ceauşu, Petru Ioan, Melentina Toma, Contributori în contul logicii ieşene: 150 de ani în slujba Organon-ului, la Universitatea „Al. I. Cuza”, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2010, pp. 319 - 320

 

Comunicări ştiinţifice

 • 16-17 octombrie 2000: „Forma logică între realitate şi ideal”, prezentată în cadrul Sesiunii omagiale internaţionale „Ştefan Lupaşcu: 2000” organizată de Fundaţia „Ştefan Lupaşcu” pentru Ştiinţă şi Cultură, la Iaşi şi Chişinău
 • semestrul de iarna 2004-2005: „Troubles around the Waistline of the Deflationary Truth”, prezentată în cadrul Forschungskolloquium al Departamentului de Filosofie din Konstanz
 • semestrul de vara din 2005: „Some Problems Concerning Disquotational Truth and Translation”, prezentată în cadrul Forschungskolloquium al Departamentului de Filosofie din Konstanz
 • octombrie 2007: „Aplicaţii ale analizei situaţionale asupra teoriilor adevarului“, în cadrul Zilelor Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
 • octombrie 2008: „Aplicaţii ale analizei situaţionale în cazul limbajului formal“, în cadrul Zilelor Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
 • decembrie 2010: „Normativity in Ockham’s Logic and Semantics”, prezentată la Colocviul International "Contemporary Perspectives on the Medieval World; the Concept of Norm"  (Pitesti, Romania 3-5 December 2010)

Alte activităţi

 • 1999: premiul III la Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” pentru lucrarea Coerenţa discursului eminescian: povestea Principiului călător în stele
 • martie 2004: participare la seminarul „Demokratie als Fremdsprache“ în Konstanz, Germania
 • aprilie 2004 – iunie 2006: tutorium la Universitatea Konstanz în cadrul departamentului de Relaţii Internaţionale (coordonarea studenţilor străini nou-veniţi în Konstanz)
 • august 2007 – februarie 2008: redactor / editor la Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi
 • februarie 2010: redactor de carte la volumul Contributori în contul logicii ieşene: 150 de ani în slujba Organon-ului, la Universitatea „Al. I. Cuza”, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2010

 

 

Additional information