Olariu Cristina Ştefania

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi alt

Domeniul:

 • D1- matematica, fizica, chimie
 • D2- ştiinte ale informaţiei

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Domeniul ocupaţional

 • Cercetător post-doc (proiect POSDRU/89/1.5/S/63663 Reţea Transnaţională de Management Integrat al cercetării Postdoctorale în Domeniul ComunicareaŞtiinţei. Construcţie Instituţională (Şcoală Postdoctorală) şi Program de Burse (CommScie))

 

Experienţa profesională

 •  01.10.2010 – 31.03.2013 - Cercetător Postdoctorand la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • 01 . 09. 2009 – 31. 08. 2010 - Profesor de Fizică, Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi
 • 15. 10. 2007 – 30. 09. 2008 -  Asistent Cercetare, Director de Proiect PN – II – RU  - TD – 163, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • 01. 09. 2004 – 31. 08. 2006 - Profesor de Fizică, Colegiul Naţional „ Costache Negruzzi” Iaşi
 • 01. 09. 1997 – 31. 08. 2003 - Profesor de Fizică,  Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani
   

Educaţie şi formare

 • 2010 - 2013 - Cercetător Postdoc,    Fizica Stării Condensate,   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  
 • 2004 - 2009 - Doctor în fizică,    Fizica Stării Condensate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,    Cum laude
 • 2003 - 2005 - Master în Fizică,  Fizică aplicată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Nivelul în clasificarea naţională     9.93 
 • 2003 - 2005 - Studii Postuniversitare,  Administrarea Afacerilor,   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Nivelul în clasificarea naţională    9.20
 •  1998 - 2003 -  Inginer Diplomat, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Nivelul în clasificarea naţională     7.90.
 • 1992 - 1997- Studii de Licenţă,   Fizică,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Nivelul în clasificarea naţională     9. 10

 

Activitate ştiinţifică

1. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste cotate ISI Web of Science cu factor de impact

1. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, Saturation Curve for a Synthetic Antiferromagnetic System, IEEE TRANSACTION ON MAGNETICS, vol. 45, no. 12, pp. 5266 – 5270, DOI: 10.1109/TMAG.2009.2023118, december 2009, (regular paper)
            Factor de impact: 0.959

2. Cristina Ştefania Olariu, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, Influence of Material Anisotropy in the Switching Toggle Mode in MRAM Devices, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, vol. 316, pp. E302 – E305, DOI: 10.1016/j.jmmm.2007.02.127, september 2007, (proceedings)
           Factor de impact: 1.704

3. Cristina Ştefania Olariu, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, Simulation of Toggle Mode Switching in MRAM’s, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, vol. 9, no.4, pp.1140 – 1142, april 2007, (proceedings)
            Factor de impact: 0.827

 

2. Articole ştiinţifice publicate in extenso în reviste naţionale (CNCSIS B+ şi BDI daca este român)

1. Zina Violeta Mocanu, Cristina Ştefania Olariu, Cristina Elena Ciomaga, Ionel Mocanu, Comunicarea Ştiinţei prin Cursuri Opţionale în Educaţia Preuniversitară, REVISTA ŞTIINŢIFICĂ „V. ADAMACHI”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza Iaşi”, vol. XX – nr. 1-4 (serie nouă), pp. 8 – 11,  ISSN 1221 – 9363, 2011

2.  Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, Critical Curve Approach on SAF Switching, ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI (serie nouă), vol. TOM LIII – LIV, pp. 79 – 92, 2007 – 2008.

3. Articole ştiinţifice publicate in extenso în volume ale conferinţelor

1. Cristina Stefania Olariu, Efectul 3D, Proceedings of Simpozionul National – Mediu – Prezent si perspective pentru un viitor ecologic (editia a III-a), ISBN 606 – 92400 – 1 – 4, 2010

2.  Cristina Ştefania Olariu, Florin Ciubotaru, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, Simulation of Toggle Mode Switching in MRAM’s, Proceedings of the 5th Edition of MmdE & 3rd Edition of IEEE ROMSC, pp. 77 – 80, 2006

 

4. Contracte de cercetare ştiinţifică (director, coordonator, manager proiect, membru)

Director de proiect:

Contract naţional tip: PN  - II – RU – TD 163, Contribuţii la Modelarea Dispozitivelor cu Elemente Magnetorezistive, cod CNCSIS: 163, 12 luni:  octombrie 2007 – septembrie 2008, suma finanţare: 42.000 roni.

Membru:

FP7-ESF-COST : MP0904 SIMUFER – Single and Multiphase Ferroics and Multiferroics with Restricted Geometries, 2010 - 2012

Contract internaţional tip: POSDRU /89/1.5/S/63663, Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Postdoctorale în Domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie Instituţională (Şcoală Postdoctorală) şi Program de Burse (CommScie), 36 luni: aprilie 2010 – martie 2013

Contract naţional tip: CEEX – MATHYS, Dezvoltarea unor modele experimentale şi numerice de caracterizare a materialelor magnetice cu histerezis, 2006 – 2008

Contract naţional tip: CEEX – MAGSAT, Materiale magnetostricive multifuncţionale pentru sisteme hibride inteligente de senzori, actuatori şi traductori, 2005 – 2008

Contract naţional tip: CEEX – ESMMN, Efecte de suprafaţă în materiale magnetice nanostructurate, 2005 – 2008

Contract naţional tip: CEEX – SMMA, Procese fizice în fire magnetice amorfe utilizae în funcţionarea senzorilor magnetici, 2006 – 2008

Contract naţional tip: CNCSIS – tip A RELSWICH, Studiul relaxării magnetice şi a comutării în sisteme nanoparticulate, 2007 – 2008

Contract naţional tip: Grant CEEX – FEROCER, Dezvoltarea integrată de concepte şi tehnologii noi în domeniul preparării, caracterizării, modelării şi aplicaţiilor materialelor feroelectrice, 2006 - 2008

 

5. Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale 

1. Cristina Ştefania Olariu, Leontin Pădurariu, Liliana Mitoşeriu, „Simulation of Percolation Process in Ceramic Composites”, 5th International Workshop Amorphous and Nanostructured Magnetic Materials – ANMM 2011, 5 – 7 septembrie, Iaşi, Romania, 2011 (poster)

2. Cristina Ştefania Olariu, Cristina Elena Ciomaga, Liliana Mitoşeriu, „Effective Medium Approximation Models for magnetoelectric Di-Phase Composites”, 5th International Workshop Amorphous and Nanostructured Magnetic Materials – ANMM 2011, 5 – 7 septembrie, Iaşi, Romania, 2011 (poster)

3. Cristina Ştefania Olariu, Cristina Elena Ciomaga, Carmen Galassi, Liliana Mitoşeriu, “Effective Field Models Describing the Properties of Ferroelectric – Magnetic Composites”, On the Processing and Properties of Nanostructured Single – and Multiphase Ferroics and Multiferroics: Strengths, Needs and Joint Initiatives - COST MP0904 Action, 30 – 1 iulie, Bordeaux, Franţa, 2011 (poster)

4. Ioana Ciuchi, Cristina Ştefania Olariu, Liliana Mitoşeriu, “Determination of Compact Bone Inclusions Volume Fraction Using the Bruggeman Model”, 12th European Meeting on Ferroelectricity – EMF 2011, 26 iunie – 1 iulie, Bordeaux, Franţa, 2011 (poster)

5. Ioana Ciuchi, Cristina Ştefania Olariu, Liliana Mitoşeriu, “Determination of the Filling Factor in Composites on the Basis of Complex Dielectric Data”, First Dedicated ESR Meeting - Single and Multiphase Ferroics and Multiferroics with Restricted Geometries - SIMUFER COST MP0904 Action, 21 – 23 martie, Hasselt, Belgia, 2010 (oral)

6. Cristina Ştefania Olariu, Liliana Mitoşeriu, „Dielectric Properties of Di-Phase Composites Calculated by Effective Field Models”, From Molecules to Nonosystems Synthesis and Methodologies in Inorganic Chemistry – SAMIC 2010, P7, 28 noiembrie – 1 decembrie, Bressanone, Italia, 2010 (poster)

7. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Equilibrium State along the Easy Axis for a SAF System”, 6th IEEE Magnetics Society Chapter Romanian Section - IEEE ROMSC, P.40, 6 – 9 Iunie, Iaşi, Romania, 2009 (poster)

8. Cristina Ştefania Olariu, “Investigation of Switching Region in SAF System”, Summer School “Nanomagnetism and Spintronics”, 5 – 13 September, Prague, Czech Republic, 2008 (poster)

9. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Investigation of Critical Curves in SAF Structures”, 4th Edition of International Conference Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies – ATOM-N, 28 – 31 August, Constanta, Romania, 2008 (poster)

10. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Study of Magnetic Switching Fields for a Synthetic Antiferromagnetic Structure”, 9th International Balkan Workshop on Applied Physics - IBWAP, p. 70, 7 – 9 July, Constanta, Romania, 2008 (poster)

11. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Study of Spin Switching and Write Margin for a SAF System”, 6th Edition MmdE & 5th Edition IEEE ROMSC, p. 142, 16 – 17 June, Iasi, Romania, 2008 (poster)

12. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Dependence of the Interior Critic Curves from Geometric Parameters of a MRAM Cell”, International Conference on Fundamental and Applied Research in Physics FARPhys, p. 137, 25 – 28 October, Iaşi, Romania 2007 (oral)

13. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Stoner – Wohlfarth model for the Critical Curves of SAF Structure in a MRAM Cell”, 4th International Workshop on Amorphous Nanostructured Magnetic Materials - ANMM 2007, p.56, 29 – 31 August, Iaşi, Romania, 2007 (poster)

14. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Critical Curve Approach of a Synthetic Antiferromagnetic (SAF) System”, 4th IEEE Magnetics Society Chapter Romanian Section - IEEE ROMSC, p.91, 26 – 29 Mai, Iaşi, Romania, 2007 (poster)

15. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Toggle Mode in Synthetic Antiferromagnets. Theory and Micromagnetic Simulation.”, International Conference of IEEE Magnetics Society Chapter Romanian Section – IEEE ROMSC, p.55, 22 – 26 October, Iaşi, Romania, 2005 (poster)

16. Cristina Ştefania Olariu, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, “Micromagnetic Study of Toggle Mode Switching in MRAM Devices”, 6th European Magnetic Sensors and Actuators Conference - EMSA, p. 157, 3 – 5 Iulie, Bilbao, Spania, 2006 (poster)

17.  Cristina Ştefania Olariu, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, “Influence of Material Anisotropy in the Switching Toggle Mode in MRAM Devices”, III Joint European Magnetic Symposia, p. 63, 26 – 30 June, San Sebastian, Spain, 2006 (poster)

18. Cristina Ştefania Olariu, Florin Ciubotariu, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, “Simulation of Toggle Mode Switching in MRAM's”, 3rd Edition of IEEE Magnetics Society Chapter Romanian IEEE – ROMSC, p.77 – 80, 15 – 17 June, Bucuresti, Romania, 2006 (poster)

19. Cristina Ştefania Olariu, A. Stancu, “Miromagnetic Simulation of the Toggle Mode in Synthetic Antiferromagnets”, 3rd International Workshop on Amorphous and Nanocomposite Magnetic Materials – ANMM, p.41, 19 – 21 September, Iaşi, Romania, 2005 (poster)

 

6. Lucrări prezentate la conferinţe naţionale

1. Zina Violeta Mocanu, Cristina Ştefania Olariu, Cristina Elena Ciomaga, Ionel Mocanu, “Comunicarea Ştiinţei prin Cursuri Opţionale în Educaţia Preuniversitară”, a XL - a Conferinţă Fizica şi Tehnologiile Educaţionale Moderne – FTEM 2011, 12 – 14 mai 2011, Iaşi, Romania, 2011 (poster)

2. Ioana Ciuchi, Cristina Ştefania Olariu, Liliana Mitoşeriu, “Determination of the Filling Factor in Composites on the Basis of Complex Dielectric Data”, a XL-a Conferinţă Naţională Fizica şi Tehnologiile Educaţionale Moderne - FTEM 2011, 12 – 14 mai 2011, Iasi, Romania, 2011 (oral)

3. Ioana Veronica Ciuchi, Cristina Ştefania Olariu, Liliana Mitoşeriu, „Determination of Compact Bone Inclusions Volume Fraction Using the Bruggeman Model”, Iasi IEEE Student Branch Scientific Meeting, P19, p. 10, 20 decembrie, Iaşi, Romania, 2010 (poster)

4. Cristina Ştefania Olariu, Liliana Mitoşeriu, „Dielectric Propetries of Di-Phase Composites Calculated by Effective Field Models”, Conferinţa Naţională de Fizică – CNF 2010, FSC – P48, 23 – 25 Septembrie, Îaşi, Romania, 2010 (poster)

5. Cristina Ştefania Olariu, Dorin Popa, Liliana Mitoşeriu, Education and Mass Media: the Case of the „Magazin” Journal, Conferinţa Naţională de Fizică – CNF 2010, FSC – P48, 23 – 25 Septembrie, Îaşi, Romania, 2010 (oral)

6. Cristina Ştefania Olariu, Comunicarea Ştiinţifică în Mass Media: Revista Magazin, Conferinţa Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din Romania, Workshop Exploratoriu: „Jurnalism Ştiinţific şi Cominicare”, 21 – 24 septembrie, Bucureşti, 2010 (oral)

7. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, “Double Stability Region Along Easy Axis for a SAF System”, PhD Students Workshop on Fundamental and Applied Research in Physics – FARPhys, p.24, 23 – 25 October, Iasi, Romania, 2008 (oral)

8. Cristina Ştefania Olariu, Alexandru Stancu, „Toggle Mode Switching in MRAM Devices”, PhD Students Workshop on Fundamental and Applied Research in Physics, FARPhys 2006, p.13, 28 october, Iasi, Romania, 2006 (oral)

 

7. Premii obţinute prin selecţie

Premiul CARPATH pentru cea mai bună lucrare din anul 2007, “Influence of Material Anisotropy in the Switching Toggle Mode in MRAM Devices”, autori : Cristina Ştefania Olariu, Laurenţiu Stoleriu, Alexandru Stancu, prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale III Joint European Magnetic Symposia şi publicată în JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, vol. 316, pp. E302 – E305, september 2007.

 

8. Stagii in străinătate (perioade sub 6 luni)

Summer School “Nanomagnetism and Spintronics”, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic, 5 – 13 september 2008

 

9. Specializări şi calificări:

Curs „Consiliere şi Orientare Şcolară” – Colegiul „Costache Negruzzi”, 2006

Sesiune de training „Identificarea şi adresarea nevoilor emergente ale copiilor din Romania” – organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, curs organizat în cardul Proiectului “Abordări Inovatoare în Profesionalizarea Lucrului cu Copii”, 2010

 

10. Alte informaţii relevante pentru competiţie:

Membru al asociaţiilor profesionale: Membru IEEE - IEEE Magnetics Society Membership

Dr. Cristina Ştefania Olariu este specialist in Modelare şi Simulare, Aproximaţiile Efective de Mediu, Percolaţie, Compozite, Spintronică, Înregistrare Magnetică, Nanomagnetism, Antiferomagneţi Sintetici, Dispozitive Magnetorezistive

Domenii de competenţă şi rezultate semnificative: Fizica solidului, Dielectrici, Feroelectrici, Multiferoici, Magnetismul substranţei, Fizică, Didactică, Educaţie

Additional information