Gheţeu Diana

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi alt

Domeniul: D3 – ştiinţe ale vieţii şi pământului

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Experienţa profesională

  •  01/10/2010 - prezent - Cercetator postdoctoral,   Universitatea Al.I. Cuza din Iasi

Activităţi si responsabilităţi principale: Recoltare probe de apa si zoobentos din teren, masuratori ale parametrilor fizico-chimici ai ape,  in teren şi analize de laborator; identificare taxonomica a macronevertebratelor bentice; evaluarea calitatii apei prin bioindicatori; experimente de ecotoxicologie; evaluarea statutului de conservare a unor specii; înregistrare şi prelucrare statistică a datelor, prezentarea rezultatelor cercetării în sesiuni de comunicări şi publicaţii ştiinţifice în limba engleza şi/sau franceză, raportare ştiinţifică în termenii prevăzuţi în contractare.

  • 02/03/2009 - 30/04/2010 -    Biolog, Sc Centrul Medical Avicenne (România)

Activităţi si responsabilităţi principale:  Receptia, prelucrarea probelor biologice. Eliberarea rezultatelor. Efectuarea controalelor interne de calitate.  

  • 23/03/2007 - 30/10/2008 - Asistent de cercetare, Universitatea Al.I. Cuza din Iasi

Activităţi si responsabilităţi principale:   Recoltare probe teren, analize teren şi laborator, înregistrare şi prelucrare statistică date, prezentarea rezultatelor cercetării în sesiuni de comunicări şi publicaţii ştiinţifice în limba engleza şi/sau franceză, raportare ştiinţifică şi raportare financiară în termenii prevăzuţi în contractare. Documentare şi traducerea literaturii de specialitate, realizarea şi prezentarea de sinteze.   

  • 01/09/2003 - 31/08/2004 - Profesor de: Biologie, Protecţia şi poluarea apei, Biologie, Educaţie pentru sănătate,   Gr.Şc. M. Busuioc Pascani (România)

Activităţi si responsabilităţi principale: Proiectare didactică; managementul educaţional; evaluare în cadrul comisiei de atribuire a atestatului profesional (pentru agenţi ecologi).

Educaţie şi formare

  • 01/10/2005 - 30/09/2008 - Doctor, Facultatea de Biologie a Univ. “Al.I. Cuza” din Iaşi

Domeniul Ştiinţele Naturii, Specializarea Biologie. Titlul tezei: "Cercetari ecologice asupra larvelor de trichoptere (Insecta, Trichoptera) din bazinul superior al raului Bistrita"  (rolul trichopterelor in structura comunitatilor de macronevertebrate bentonice -recoltare si identificare taxonomica, analize probe de apa, prelucrare statistica si interpretarea datelor in vederea stabilirii diagnozei ecologice pentru ape curgatoare). Analiza diversitatii specifice prin indici ecologici si de diversitate. Evidentierea impactului antropic prin indici biotici si de diversitate.

  • 01/10/2006 - 30/06/2008 - Masterat, Facultatea de Biologie a Univ. “Al.I. Cuza” din Iaşi (Universitate),  Sectia "Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor".

Discipline studiate: Biodiversitatea mediilor acvatice, Resurse acvatice, Managementul durabil al biodiversitatii, Principii de biostatistica in ecologia cantitativa, Deteriorarea si reconstructia ecosistemelor, Managementul proiectelor de mediu, Managementul ariilor protejate etc.

  • 01/10/1999 - 30/06/2003 -  Licenta, Specializarea Biologie,  Facultatea de Biologie a Univ. “Al.I. Cuza” Iasi
  • 15/09/1990 - 06/1994 - Bacalaureat,  Colegiului National "C.Negruzzi" din Iasi

Competenţe şi abilităţi sociale    Activitatea în domeniul educaţional, voluntariatului şi al cercetării au consolidat capacitatea de lucru în echipă, gestionarea conflictelor şi managementul eficient al resurselor materiale şi umane, adaptarea discursului categoriei ocupaţionale şi nivelului de cunoştinţe al auditoriului. Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice au dezvoltat capacitatea de orientare în text ştiinţific de literatură străină, capacitatea de sinteză şi pregătirea propriilor prezentări în plen, în limba engleză sau franceză.
    
Competenţe şi aptitudini organizatorice  -  Munca în teren şi necesitatea prelucrării probelor şi datelor în termen au dus la dezvoltarea capacităţii de lucru în condiţii de program prelungit şi găsirea unor soluţii eficiente în condiţii nefavorabile .
    
Competenţe şi aptitudini tehnice -   Utilizare aparatură de laborator şi de teren, reactivi şi instrumentar divers.
    
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului   - Certificat de absolvire a cursului de instruire în domeniul Informaticii, operator utilizare PC eliberat de MMPS.

 

Informaţii suplimentare

Colaborare in calitate de specialist cu SC FIDUS SRL IASI la realizarea proiectului planului de management pentru ROSCI0073.
Lector – Curs de iniţiere în identificare unor grupe de nevertebrate - Trichoptera, organizat de Apele Române la Gura Râului, Sibiu, 06-09.10.2008.
Participant - Limnoecological Summer School, Potoci, Romania, 2006
Participant - Limnoecological Summer School, 2007, Constantz, Germania

Lucrări prezentate la manifestării ştiinţifice internaţionale
1. The use of bioindicators in the assessment of water quality in the catchement area of Bicaz reservoir for the lake ecological diagnosis, GHEŢEU, D., NEAGU A.-N., MIRON, I., Scientific reunion of the special program of the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe “Sustainability for humanity & environment in the extended connection field Science-Economy-Policy”, 2005, Timişoara, România
2. Modern methods in assessment of running water quality through bioindicators: actual approach in Romania according to the new limnological concepts, NEAGU, A.-N., MIRON, I., GHEŢEU, D., Scientific reunion of the special program of the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe “Sustainability for humanity & environment in the extended connection field Science-Economy-Policy”, 2005, Timişoara, România
3. Trichoptera larvae as bioindicators for Bistriţa River quality assessment, GHEŢEU, D., Symposium Internationale Entomofaunisticum Europae Centralis XX (SIEEC 20), 2007, Cluj, România.
4. Preliminary data of a study on the biomass of trichoptera larvae (Insecta, Trichoptera) from the superior catchment area of Bistriţa River, GHEŢEU, D., Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, România, 2007
5. A case study on human impact in aquatic biodiversity of Negrisoara Stream from the superior catchment area of Bistrita River, Gheţeu, D., Aoncioaie, C., Darabă O. M., Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, România, 2007
6. Water quality assessemnnet by biotic indices and human impact in the superior catchment area of Bistriţa River, GHEŢEU, D., International Conference Environment-Natural Sciences- Food Industry in European Context, 2007, Baia Mare, România.
7. Fish community and food availability in Izvoru Muntelui-Bicaz Lake and Izvoru Alb River, DARABĂ, O.M., PLĂVAN, G.I., GHEŢEU, D., International Conference Environment-Natural Sciences- Food Industry in European Context, 2007, Baia Mare, România.
8. The Results of Fluoroquinolone Treatment in Infected Allergic Bronchial Asthma, SINITCHI,G., GEORGESCU, C., VORNICU, C., FEDULOV,D., GHETEU, D, 1-st SEE Conference of Chemotherapy and Infection, 2010, Varna, Bulgaria
9. GHEŢEU, D, Costin, H., “Water Quality Assessment using Benthic Macroinvertebrates in Wetlands and Ponds: Preliminary „Study Case of Eleşteele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042)”, ´The 5th WSEAS International Conference on WASTE MANAGEMENT, WATER POLLUTION, AIR POLLUTION, INDOOR CLIMATE (WWAI '11) ´Iasi, Romania, 2011
10. Gheţeu, D.,  Ignat, A.E., Aoncioaie, C., Plăvan, G.I., Erhan, M.G., Ihnatiw, O. Benthic Macroinvertebrates Species Diversity in Wetland and Fish Ponds from  Eleşteele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042): A Preliminary Study  on Its Importance as Trophic Offert for Waterbirds, 3rd Aquatic Biodiversity International Conference, 4-8 octombrie,  2011, Sibiu, România.
11.Gheţeu, D., Aoncioaie, C., Plăvan, G.I., Erhan, M.G., Ihnatiw, O,  Water quality assessment using benthic macroinvertebrates in wetlands and ponds: a study case on Jijia and Miletin ponds (ROSPA0042), 3rd Aquatic Biodiversity International Conference, 4-8 octombrie,  2011, Sibiu, România.

Lucrări prezentate la manifestării ştiinţifice naţionale
1. Macronevertebratele bentonice ca bioindicatori ai calităţii apelor curgătoare, GHEŢEU, D., NEAGU, A.N., Sesiunea Ştiinţifică naţională “Biologia la începutul secolului XXI, 2004, Iaşi, România
2. Cases types and building materials on some caddisflies species (Trichoptera, Insecta) from the superior basin of Bistriţa River, GHEŢEU, D., NEAGU, A., IONESI, V., MIRON, I., A patra sesiune de comunicări “Ecologia şi protecţia ecosistemelor”, Univ. “George Bacovia”, 2005, Bacău, România.
3. Date privind trichopterele (Insecta, Trichoptera) din bazinul Bistriţei, GHEŢEU, D., Sesiunea anuală de comunicări a muzeului “V. Pârvan”, 2006, Bârlad, Romania
4. Aspecte ale impactului antropic si poluarii din bazinul superior al Bistritei, GHEŢEU, D., AONCIOAIE, C., NEAGU, A., MIRON, I, Sesiunea ştiinţifică Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi ecosistemele litorale ale Mării Negre, Univ. AL.I. Cuza din Iaşi, Staţiunea Biologică Marină “Prof.dr. Ioan Borcea”, Facultatea de Biologie, 2006, Agigea-Constanţa, România.
5. Contributii la studiul trichopterelor (Insecta: Trichopteradin bazinul superior sl Bistritei, GHEŢEU, D., Sesiunea ştiinţifică Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi ecosistemele litorale ale Mării Negre, Univ. AL.I. Cuza din Iaşi, Staţiunea Biologică Marină “Prof.dr. Ioan Borcea”, Facultatea de Biologie, 2006, Agigea-Constanţa, România.
6. Diversitatea larvelor de trichoptere (Insecta, Trichoptera) din bazinul superior al râului Bistriţa, GHEŢEU, D., Sesiunea anuală de comunicări a muzeului “V. Pârvan”, 2007, Bârlad, Romania
7.Variabilitatea morfologiei externe a larvelor de Rhyacophilidae (Insecta, Trichoptera) din bazinul superior al râului Bistriţa, GHEŢEU, D., Sesiunea ştiinţifică “Impactul antropic asupra biodiversităţii”, Facultatea de Biologie a Univ. “Al.I. Cuza”, 2007, Iaşi, România.
8. Strategii de biomonitoring a macronevertebratelor bentice cu aplicabilitate la Elesteele Jijiei si Miletinului” (Strategies for benthic macroinvertebrates biomonitoring with application at Jijia and Miletin Ponds), GHEŢEU, D în cadrul Simpozionului dedicat Anului Internaţional al Biodiversităţii, 2010, la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi”, Facultatea de Biologie, Sesiunea ştiinţifică „Biodiversitate şi dezvoltare durabilă”, Manifestare ştiinţifică naţională cu participare internaţională la secţia “Ecologie şi impact antropic”.

Articole ştiinţifice publicate in extenso
GHEŢEU, D., 2007, Water quality assessemnnet by biotic indices and human impact in the superior catchment area of Bistriţa River, International Conference Environment-Natural Scieences- Food Industry in European Context, Conference proceedings, 1st Edition, Baia Mare, România, 217-222, ISBN:978-973-1729-39-8.
DARABĂ, O.M., PLĂVAN, G.I., GHEŢEU, D., 2007, Fish community and food availability in Izvoru Muntelui-Bicaz Lake and Izvoru Alb River, International Conference Environment Natural Scieences, Food Industry, Conference proceedings, 1st Edition, Baia Mare, România, 265-271, ISBN:978-973-1729-39-8.
NEAGU, A.-N., MIRON, I., GHEŢEU, D., 2005. Modern methods in assessment of running water quality through bioindicators: actual approach in Romania according to the new limnological concepts, Scientific reunion of the special program of the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe “Sustainability for humanity & environment in the extended connection field Science-Economy-Policy”, Ed. Politehnică, Timişoara: 176-180, ISBN 973-625-205-1.
GHEŢEU, D., NEAGU A.-N., MIRON, I., 2005. The use of bioindicators in the assessment of water quality in the catchement area of Bicaz reservoir for the lake ecological diagnosis, Scientific reunion of the special program of the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe “Sustainability for humanity & environment in the extended connection field Science-Economy-Policy”, Ed. Politehnica, Timisoara: 173-176, ISBN 973-625-205-1.
GHEŢEU, D., AONCIOAIE, C., NEAGU, A., MIRON, I., 2007. Aspects of the anthropic impact and pollution from the superior catchment area of Bistriţa River, An. Şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, S. Biol. anim., T. LIII: 251 – 256.
GHEŢEU, D., 2007, Contributions to the study of trichoptera (Insecta: Trichoptera) from the superior catchment area of the Bistriţa River, An. Şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, s.n., Biol. Anim., LIII: 29-40.
GHEŢEU, D., NEAGU, A., MIRON, I., ERHAN, M., 2006. Functional communities of benthic macroinvertebrates from the superior catchment area of the Bistriţa River, An. Şt. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, S. Biol. An., Ed. Univ. Al. I. Cuza Iasi, t. LII: 59-65.
GHEŢEU, D., NEAGU, A., COMĂNESCU, G., 2004, Structural modifications of sheep liver parenchyma in fluke infestation, An. Şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, Biol. Anim., L: 356-362.
GHEŢEU, D., NEAGU, A., COMĂNESCU, G., 2004, Morphological and structural aspects of liver parasite trematodes in sheep, An. Şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi., Biol. Anim., L: 351-356.
GHEŢEU D., AONCIOAIE, C., DARABĂ, O.M., 2007, A case study on human impact in aquatic biodiversity of Negrişoara Stream from the superior catchment area of the Bistriţa River, Act. Oecol., Sibiu, XIV (1-2): 83-95.
GHEŢEU, D., 2007, Trichoptera larvae as bioindicators for Bistriţa River quality assessment, Entomol. rom., 12(1): 257-259, ISSN 1224 – 2594, “Babeş - Bolyai” University & Romanian Lepidopterological Society.
GHEŢEU, D., 2007, Date privind trichopterele (Insecta, Trichoptera) din bazinul Bistriţei, Act. Mus. Tutovensis, II: 152-162
GHEŢEU, D., NEAGU, A., IONESI, V., MIRON, I., 2005 - Cases types and building materials on some caddisflies species (Trichoptera, Insecta) from the superior basin of Bistriţa River, Stud. Cercet. Şt., Biol., s.n., Universitatea Bacău, 10:49-51.
GHEŢEU, D, Costin, H., 2011, “Water Quality Assessment using Benthic Macroinvertebrates in Wetlands and Ponds: Preliminary „Study Case of Eleşteele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042)”, Recent Researches in Environment, Energy Planning & Pollution, WSEAS Press, ISBN: 978-1-61804-012-1, 111-114 pp.

Cărţi ştiinţifice de autor:
GHEŢEU, D., 2008, Determinator ilustrat pentru larvele de trichoptere (Insecta: Trichoptera) din bazinul superior al raului Bistriţa, Editura Universităţii “Al.I. Cuza”, Iaşi, 87 p, ISBN-978973-703-337-6.

Contracte de cercetare ştiinţifică -finanţare programe interne:
1) director: PN II Resurse Umane 562/2007 (TD- 137) CERCETĂRI ECOLOGICE ASUPRA LARVELOR DE TRICHOPTERE (INSECTA, TRICHOPTERA) DIN BAZINUL SUPERIOR AL RÂULUI BISTRIŢA (2007-2008).
2) membru: N II Capacităţi 93/2007-2009: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LABORATORULUI DE BIOINDICATORI DE CALITATE A APEI ACVAPUR PENTRU EVALUAREA POLUOSENSIBILITĂŢII UNOR ORGANISME ACVATICE.Nr. de membri în echipa proiectului: 13
3) membru CEEX M IV /2006-2008: EXTINDEREA LABORATORULUI DE ECOLOGIE ACVATICĂ ŞI ACVACULTURĂ POTOCI PENTRU EVALUAREA POLUĂRII APEI LACURILOR MONTANE INDUSE DE FERMELE SALMONICOLE FLOTABILE CONFORM DIRECTIVEI CADRU APA 60/2000. Nr. de membri în echipa proiectului: 23
4) membru CEEX M II 1453/2006-2008: EVALUAREA POLUOSENSIBILITĂŢII UNOR BIOINDICATORI AI CALITĂŢII APEI PRIN CARACTERISTICI MORFO-HISTOLOGICE. Nr. de membri în echipa proiectului: 9
5) membru (2007) PN II, Idei, 434/2007-2010: CERCETĂRI ASUPRA STRUCTURII ŞI FUNCŢIONĂRII UNUI ECOSISTEM LACUSTRU REZULTAT DINTR-O SUCCESIUNE ECOLOGICĂ DE TIP RÂU-LAC. Nr. de membri în echipa proiectului: 4
6) membru CEEX 640/2005-2008. Nr. de membri în echipa proiectului 22 membri.


Contracte de cercetare ştiinţifică -finanţare programe externe
Cercetator postdoctoral in proiectul POSDRU/89/1.5/S/6366 -„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” Beneficiar, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iasi.
Tema de cercetare: Macronevertebratele bentonice, indicatori pentru calitatea apei în programele de biomonitoring al ecosistemelor acvatice la Elesteele Jijiei si Miletinului -ROSPA0042.


 

Additional information