Ignat Alina Elena

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi alt

Domeniul: D3 – stiinţe ale vieţii şi pământului

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Experienţa profesională

 • 2010 – prezent - Cercetător post-doctoral în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663 - Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie), având tema de cercetare Manifestări eco-etologice ale unor grupe de păsări din bazinul Prutului (eleşteiele Jijiei şi Miletinului şi eleşteiele Cârja-Maţa-Rădeanu) în funcţie de schimbările climatice
 • 2009 – prezent - Asistent de cercetare dr. în cadrul proiectul PN II IDEI, cod CNCSIS_1985, cu titlul „Studiul diversităţii avifaunei din estul României - bioindicator al gradului de conservare al zonelor umede în conformitate cu directivele europene”
 • 2008 – prezent - Secretar III în cadrul Facultăţii de Biologie, Departament ID, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Participarea la contracte şi programe de cercetare  - 10 programe de cercetare:

Colaborator la granturi şi programe de cercetare în ţară:

 • 2010 – prezent - Proiectul POSDRU/89/1.5/S/63663 - Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)
 • 2009 - prezent - Proiectul PN II IDEI, cod CNCSIS_1985, cu titlul „Studiul diversităţii avifaunei din estul României - bioindicator al gradului de conservare al zonelor umede în conformitate cu directivele europene”
 •  Biolog la Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi - Facultatea de Biologie, Colectivul de Zoologie şi ecologie - Activitate de cercetare: în domeniul etologiei, biologiei si ecologiei unor specii de păsări rare si protejate, din zonele umede; monitorizare şi conservarea biodiversităţii în arii de interes avifaunistic din Moldova; educaţie ecologică, şi multiplicator de informare europeană de mediu, de asemenea, în cadrul programului de doctorat, am susţinut seminarii de lucrări practice de Zoologia Vertebratelor, în cadrul catedrei de Zoologia Vertebratelor - Facultatea de Biologie.
 • Activitate didactică: 2004 – 2005, susţinerea seminariilor de lucrări practice din cadrul cursului de Zoologia Vertebratelor, Facultatea de Biologie, Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi

Educaţie şi formare

 • 2003 – 2008 - Doctorat  la Facultatea de Biologie din Universitatea „Al. I. Cuza” din  Iaşi. Titlul tezei de doctorat: „Cercetări privind biologia, ecologia şi etologia speciilor de Threskiornithidae şi Ardeidae (Aves) din zona centrală a bazinului românesc al Prutului”. Doctor în Biologie – Zoologie, din anul 2008; titlul a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3030/13.01.2009.
 • 2003 – 2005 - Cursuri post-universitare de masterat, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, Diploma de masterat în Specializarea Managementul mediului.
 • 1999 - 2003 - Cursuri universitare,  Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Facultatea de Biologie, Diploma de licenţă în Specializarea Biologie, cursuri de zi;
 • 1995 – 1999 - Cursuri liceale, Liceul teoretic „ Emil Racoviţă”, profil chimie-biologie, Vaslui;
 • 1987 – 1995 - Cursuri primare şi gimnaziale,  Şcoala generală nr. 5, Vaslui;

  
Cursuri de specializare profesională:

 • „“Hospitality Management Seminars”, curs organizat de Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi şi Fondation Pour la Information Hoteliere (Geneva), mai 2004, Iaşi.
 •  „Sesiunea de Instruire a Multiplicatorilor de Informare Europeana de Mediu”, curs organizat de Fundaţia Corona şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, februarie - martie 2006, Gura Humorului;
 •  „Sesiunea de instruire pe tematica democraţiei, implicării civice a tinerilor şi drepturilor omului”, curs organizat de Fundaţia Corona, februarie 2007, Gura Humorului;

Stagii de pregătire

 • Univ. ”Al.I.Cuza” – Iaşi – mai 2004.
 • Fundaţia Corona – Gura Humorului – martie 2006;
 • Fundaţia Corona – Gura Humorului – februarie 2007;

Activitate ştiinţifică

 •  cărţi, monografii – 1 (editură recunoscută de CNCSIS);
 • colaborator la cărţi – 1 (editură recunoscută de CNCSIS);
 • articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate – 13 publicate, una fiind acceptată în vederea publicării în ţară

Competenţe şi abilităţi sociale

 • Colaborator la programe educaţionale şi de popularizare a ştiinţei.

Informaţii suplimentare

 • MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE NATIONALE: Societatea Ornitologică Română,
 • MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE DIN STRĂINĂTATE: Uniunea Ornitologilor Europeni (European Ornithologists’ Union): Asociaţia Balcanică de Mediu (Balkan Environmental Association), în 2007.

Listă lucrări elaborate

Teza de doctorat

 • „Cercetări privind biologia, ecologia şi etologia speciilor de Threskiornithidae şi Ardeidae (Aves) din zona centrală a bazinului românesc al Prutului” - teza a fost susţinută în şedinţă publică la Facultatea de Biologie din Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, la 26 septembrie 2008, titlul a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3030/13.01.2009.

Cărţi, monografii

A.    CĂRŢI, MONOGRAFII PUBLICATE ÎN ŢARĂ:
a.    CĂRŢI (Edituri recunoscute de CNCSIS – Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – o carte, Ed. Rissoprint, Cluj Napoca – o carte)
1.    Alina Elena Ignat, 2009 – Aspecte privind biologia stârcilor, lopătarilor şi ţigănuşilor din zona centrală a bazinului românesc al Prutului, 253 p., Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ISBN 978 – 973 –  703 – 431 – 1
2.    Ignat Alina Elena – colaborator în Papp T. & C. Fântână editori, 2008 – Ariile de Importanţă avifaunistică din România (Important Birds In Romania) – publicaţie comună a Societăţii Ornitologice Române şi a Asociaţiei „Grupul Milvus”, ediţie revizuită, 319 p., (prima ediţie, 2007, 252 p.), Tg. Mureş, ISBN 978 - 973 - 0 - 05166 – 7: contribuţia personală – informaţii necesare pentru prezentarea unor  Arii de Importanţă Avifaunistică de pe teritoriul Moldovei, urmărind diversitatea avifaunistică, statutul speciilor-cheie pentru descrierea sitului, biotopurile caracteristice sitului şi căile de acces.

1.    LUCRĂRI ORIGINALE PUBLICATE

B.    ARTICOLE DE SPECIALITATE PUBLICATE ÎN ŢARĂ:
a.    Reviste ale Academiei Române (Analele Bucovinei  -  o lucrare)
1. Johanna Walie Muller, Carmen Gache & Alina Elena Ignat, 2005 – Contribuţii la identificarea unor situri Natura 2000 în judeţele Moldovei, Analele Bucovinei, an XII, nr. 2: 553 - 565, Ed. Academiei, Bucureşti, ISSN 1221 – 9975
b.     Reviste ale unor Universităţi
b.1. Analele Stiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi - Biologie animală este recunoscută de CNCSIS ca revistă de categoria B+ – o lucrare
1. Alina Elena Ignat, 2006 - Plegadis Falcinellus – The First Reference as a Breeding Species in the Purt River Basin (Romania), An.St.Univ.„Al.I.Cuza”, Iasi, (Serie noua).Sec.I Biol.Anim., Tom LIII, pag.227 – 231,ISSN: 1224-581X

B. ARTICOLE DE SPECIALITATE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNATIONALE DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA (Recunoscute de CNCSIS -  Ed. Tehnică, Bucureşti – cod CNCSIS 166 – o lucrare)
1.    Alina Elena Ignat, Carmen Gache & Johanna Walie Muller, 2006 – Contribution to the study on the presence of the Ciconiiformes (Aves)’ in the IBA Carja - Mata - Radeanu ponds (Romania), Sc. An. of DDNIRD (the XIVth International Symposium „Delta and wetlands”), vol. 12, p. 39 - 44, Ed. Tehnică, Bucureşti, România, ISSN 1583 – 6932

C. ARTICOLE DE SPECIALITATE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE
a. În reviste indexate ISI fără factor de impact
1. Ignat Alina Elena, 2008 – Data concerning nest and eggs of some Ardeidae and Threskiornithidae bird species in the important birds’ area Carja-Mata-Radeanu (Romania), Proceedings of the 3rd International Congres of Ecologist of the Republic of Montenegro, Herceg Novi, 8 – 12 October 2008, în Natura Montenegrina, Nat.Hist.Muz.of Montenegro, p 205 - 212, Podgorica, Serbia – Muntenegru, ISSN 1451 – 5776
2. Ignat Alina Elena, Mariana Cazacu, 2008 – Ornithological study on the Carja-Mata-Radeanu important bird area, Romania, Proceedings of the 3rd International Congres of Ecologist of the Republic of Montenegro, Herceg Novi, 8 – 12 October 2008, în Natura Montenegrina, Nat.Hist.Muz.of Montenegro, p 213 - 217, Podgorica, Serbia – Muntenegru, ISSN 1451 – 5776

b. Volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale
1. Alina Elena Ignat, Johanna Walie Muller, Mariana Cazacu & Carmen Gache, 2006 - Spoonbill (Platalea leucorodia)’s reproduction: biological and ecological aspects, Proceedings of the 2nd International Congres of Ecologist of the Republic of Montenegro, p. 219 - 222, Podgorica, ISBN 86-908743-0-5
2. Mariana Cazacu, Alina Elena Ignat & Carmen Gache, 2006 - Whiskered Tern (Chlidonias hybridus)’s territorial behaviour - ecological and ethological aspects, Proceedings of the 2nd International Congres of Ecologist of the Republic of Montenegro, p. 223 - 230, Podgorica, ISBN 86-908743-0-5


2.ARTICOLE PUBLICATE ÎN REZUMAT

A. ÎN ŢARĂ
a. Volume ale unor manifestări naţionale
1. Alina Elena Ignat, 2006 – Plegadis falcinellus – prima semnalare ca specie clocitoare în bazinul Prutului, Sesiunea ştiinţifică naţională „Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi în ecosistemele litorale ale Mării Negre”, Agigea, octombrie 2006.
2. Alina Elena Ignat, Johanna Walie Muller & Carmen Gache, 2006 – Evoluţia avifaunei clocitoare din aria Cârja – Maţa – Rădeanu, Sesiunea ştiinţifică naţională „Biodiversitate şi impact antropic în Marea Neagră şi în ecosistemele litorale ale Mării Negre”, Agigea, octombrie 2006.
3. Alina Elena Ignat, 2007 - Date privind cuibul si ponta la unele specii de Ardeidae şi Threskiornithidae (ord. Ciconiiformes) din A. I. A. Cârja – Maţa – Rădeanu (jud. Vaslui şi Galaţi), Sesiunea ştiinţifică “Impactul antropic asupra biodiversităţii” Iaşi, 28 – 30 septembrie 2007;
4. Alina Elena Ignat & Mariana Cazacu, 2007 - Observaţii recente asupra avifaunei A. I. A. Cârja - Maţa – Rădeanu, Sesiunea ştiinţifică “Impactul antropic asupra biodiversităţii” Iaşi, 28 – 30 septembrie 2007;
5. Elena Alina Ignat, Constantin Ion, 2009 - Eleşteele Cârja- Maţa- Rădeanu- propunere pentru un  viitor SPA (Arie Specială de Protecţie Avifaunistică), Sesiunea Ştiinţifică „Biologia în anul omagial Darwin”. Sesiune ştiinţifică dedicată lui Charles Darwin: 200 de ani de la naştere şi 150 de ani de la publicarea „Originii speciilor” Univ. ”Al. I. Cuza” Iaşi, 06 – 07 noiembrie 2009, rezumat, ISSN: 1224-581X, p 59.
B.ÎN STRĂINĂTATE
a. În reviste indexate ISI fără factor de impact
1.    Alina Elena Ignat & Carmen Gache, 2005 - Preliminary study on the dynamic ciconiiforms species in the IBA Carja - Mata - Radeanu ponds (Romania), Abstract volume of the 5th Conference of the European Ornithologists’ Union, Strassbourg, France, Alauda 73 (3): 297 – 229, ISSN: 0002-4619.
b. În volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale cu participare internaţională
1. Ignat, A.E. Observations on the hatching to the Night Heron (Nycticorax nycticorax), Abstract volume of the 7th European Ornithologists’ Union, Swiss Ornithological Institute, Zurich: 119


Granturi şi programe de cercetare

A. COLABORATOR
1.    Arii de importanţă avifaunistică din România, realizat de Societatea Ornitologică Română, (finanţare externă): 1995 – 1997/ 2002 – 2010 - 1995 - 1997 – coordonator naţional Sorin Dârjan (Eleşteiele Jijiei şi ale Miletinului; Acumularea Stânca-Stefăneşti), 2002 - coordonator naţional Jozsef Szabo (Eleşteiele Cârja – Maţa - Rădeanu, Eleşteiele Jijiei şi ale Miletinului, Acumularea Stânca-Stefăneşti), 2003 – 2006 – coordonator naţional Sandor Attila (Eleşteiele Cârja – Maţa - Rădeanu, Eleşteiele Jijiei şi ale Miletinului, Acumularea Stânca-Stefăneşti), 2007 - 2010 - coordonator naţional Ciprian Fântână (Eleşteiele Cârja – Maţa - Rădeanu, Eleşteiele Jijiei şi ale Miletinului, Acumularea Stânca-Stefăneşti, Balta Tălăbasca).
2.    Recensământul sincronic al păsărilor acvatice, realizat de Societatea Ornitologică Română, (finanţare externă): 1994 – 2008 - coordonator naţional Dan Munteanu (1994 - 2003), Attila Sandor (2004 - 2006), Cristi Domşa (2007 - 2010);
3.    Identificarea de noi situri Ramsar în România, finanţare internă - Ministerul Mediului şi Dezvoltării durabile, 1998 – coordonator Zsolt Torok (zona umedă Vlădeni, Iaşi)
4.    Recensământul naţional al populaţiilor de păsări clocitoare, realizat de Societatea Ornitologică Română, (finanţare externă): 2001 - 2004 - coordonator naţional Jozsef Szabo (2001 - 2002), Attila Sandor  (2003 - 2004)
5.    Recensământul naţional al berzei albe - Ciconia ciconia, realizat de Societatea Ornitologică Română, (finanţare externă): 2004 - 2005 - coordonator naţional Kosa Ferencz
6.    Colaborare transfrontalieră pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic al rîului Prut, (finanţare externă): 2005 - 2006 - Cooperare transfrontalieră a reţelei de organizaţii non-guvernamentale din România (Societatea Ornitologică Română - Sucursala Iaşi, coordonator Carmen Gache) - Republica Moldova, coordonator proiect Fundaţia Corona Iaşi
7.    Identificarea unor situri NATURA 2000 în estul României, realizat de Societatea Ornitologică Română, (finanţare mixtă, internă – Ministerul Mediului şi Dezvoltării durabile - şi externă – Royal Society for the Protection of Birds, U.K.): 2005 - 2006 - coordonator Johanna Walie Muller
8.    Indicator bat project – Romania – Darwin Initiative. Bats and Roadside Mammals Survey, derulat din 2006 de The Zoological Society of London si The Bat Conservation Trust, in colaborare cu ONG-uri din 13 tari din toata lumea. Durata proiectului: 25 ani. Obiectiv: realizarea sistematica de transecte cu masina (mai - septembrie) pe timpul noptii, pentru lilieci si alte mamifere. Co-ordonatori: Kate Jones (Zoological Society of London), Colin Catto (The Bat Conservation Trust), Abigél Szodoray-Parádi (Asociatia pentru Protectia Liliecilor din Romania). Rol: voluntar, din partea APLR (Asociatia pentru Protectia Liliecilor din Romania).
9.    Proiectul PN II IDEI, cod CNCSIS_1985, cu titlul „Studiul diversităţii avifaunei din estul României - bioindicator al gradului de conservare al zonelor umede în conformitate cu directivele europene”- 2009 – prezent - asistent de cercetare - coordonator Constantin Ion
10.Proiectul POSDRU/89/1.5/S/63663 - Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie) 2010 – prezent - coordonator Dorin Popa

Conferinţe şi comunicări orale   (nepublicate)

 •  „Natura 2000 conservare în parteneriat” Întâlniri la A.P.M. Vaslui, septembrie 2006
 • „Târgul ONG – urilor de Mediu din Regiunea de Dezvoltare Nord – Est” – Organizatori: Centrul Regional de Resurse pentru ONG – urile de Mediu Fundaţia Corona Iaşi, în parteneriat cu Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Bacău şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi – activitate de promovare a ONG – urilor de mediu, promovarea parteneriatului intra şi intersectorial, stimularea voluntariatului, discutarea problemelor prioritare ale sectorului, identificarea de soluţii – participare in calitate de reprezentant al SOR Iaşi – 19 -20 iunie 2007 Iaşi;


Alte activităţi

 •  Activităţi de teren pentru marcarea Zilei Păsărilor şi a Birdwatching - 2003 – 2007.
 •  Prezentarea materialului realizat în Power Point – „Cârja – Maţa – Rădeanu, Arie de Importanţă Avifaunistică în bazinul Prutului”, la Şcoala generală nr. 16, pentru marcarea Zilei Mediului  în municipiul Iaşi – 2006.
 •  Pregătirea si susţinerea a 40 de seminarii în două licee din Iaşi (Liceul „M. Eminescu” şi Grup Şcolar „Radu Cernătescu”), în calitate de multiplicator de informare europeană de mediu în cadrul proiectului “Tinerii şi protecţia mediului în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”  realizat şi coordonat de Fundaţia Corona Iaşi, cu finanţare PHARE – 2006;
 • Coordonator ştiinţific din partea Sucursala S.O.R. Iaşi al proiectului “Parcuri ieşene, refugii pentru păsări”, realizat de elevii Grupului Şcolar Economic de Turism, proiect care a obţinut premiul II,  în cadrul sesiunii de proiecte – faza judeţeană a concursului Proiecte de Mediu organizat de I.S.J. Iaşi – 2006;
 •  Pregătirea şi susţinerea a 12 seminarii în două licee din judeţul Vaslui (Grupul  Şcolar Agricol „Marcel Guguianu” Zorleni – 6 seminarii şi Grupul Şcolar Agricol Murgeni – 6 seminarii), în calitate de moderator, pe tematica democraţiei, implicării civice a tinerilor şi drepturilor omului, din cadrul proiectului „Educaţie pentru Cetăţenie Activă şi Democratică – ECAD”, realizat în cadrul programului Phare Societatea Civilă, Componenta 3 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei şi coordonat de Fundaţia Corona Iaşi – 2007;

Additional information