Ştef Marius

Universitatea de Vest din Timişoara alt

Domeniul:  D1- matematica, fizica, chimie

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING şi JLIB_HTML_CLOAKING

 

Vezi aici raportul de cercetare anuală.

 

Experienţa profesională

 • Februarie 2007 - Prezent - Colaborator la Universitatii de Vest din Timisoara.

Activitati didactice cu studentii din ciclul de licenta si master: Defecte Strucutrale în Solide, Procese de cristalizare, Fizică Moleculară şi Căldură, Defecte de structură în Cristale, Fizica Proceselor de Cristalizare, Fizica Materialelor Cristaline, Complemente de Fizica Solidului I şi II, Metode de Obţinere a Cristalelor

 • Februarie 2005 – Mai 2005 - Doctorand al Universităţii de Vest din Timişoara

Activitati didactice cu studentii din ciclul de licenta la Fizică Moleculară şi Căldură

 

Educaţie şi formare

 • Noiembrie 2004 – Aprilie 2009 - Doctor în Fizică , Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timişoara

Disciplinele generale: Fizică generală, Fizica Solidului, Spectroscopie şi Laseri, Metode de Obţinere a Cristalelor, Defecte de Structură în Cristale

 • Octombrie 1999 – Aprilie 2001 - Master în Optica şi Spectroscopia Materialelor Laser, Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timişoara

Disciplinele generale: Fizică generală, Fizica Solidului, Spectroscopie şi Laseri, Metode de Obţinere a Cristalelor, Defecte de Structură în Cristale

 • Octombrie 1995 – Iunie 1999 - Licenţă în Fizică, Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timişoara

Disciplinele generale: Fizică generală, Mecanică, Fizică Moleculară şi Căldură, Fizica Atomică, Mecanică Cuantică, Fizică Statistică, Electrodinamică, Fizica

 • Septembrie 1991 – Iunie 1995 - Diplomă de Bacalaureat, Liceul Industrial de Chimie „AZUR

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 • Am participat la organizarea European School on Magnetism 1-10, Septembrie 2009, Timişoara

Competenţe şi aptitudini tehnice

 • Utilizarea microscopului optic pentru investigarea defectelor de structură cristalină, studiul proprietăţilor optice (absorbţie, excitaţie şi emisie) cu ajutorul spectrofotmetrelor Shimadzu UV+VIS, Nexus FTIR, Perkin-Elmer, studierea proprietăţilor dielectrice ale cristalelor (relaxare dielectrică) şi a conductivirăţii ionice folosind RLC-metrul Keithley, creşterea cristalelor prin metoda Bridgman şi EFG, implementarea şi utilizarea unor aplicaţii software proprii pentru modelarea unor fenomene fizice care in procesele de emisie laser.

Competenţe şi abilităţi sociale
Printre abilităţile sociale se numără empatia faţă de colegi şi amici, lucrul în echipă, diversitatea culturală, leadership-ul dobândite în cadrul unor activităţi profesionale (Şcoli de vară naţionale şi internaţionale, conferinţe) dar şi extraprofesionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

 • Aptitudini în utilizarea sistemelor de operare Windows, Linux, Unix, Programare în: Pascal, Qbasic, Visual Basic, Editare texte: LaTeX şi MS Office
 • Utilizare software: MathCad, Mathematica, Derive, OriginPro, FIDAP, UVProbe, etc.

Competenţe şi aptitudini artistice

 • Dobândesc aptitudini în interpretarea de muzică populară românească. Am fost solist vocal al Ansamblului „Bănăţeana” din Timişoara (a se vedea cartea „Cântul leac inimii ştie” de M. Panţiru, Editura Eurostampa, Timişoara 2005, p.63)
   

Lista lucrărilor ştiinţifice – articole, cărţi, brevete etc.
Articole in reviste cotate ISI
1. Dielectric spectrum of rare-earth-doped calcium fluoride crystals
Journal of Crystal Growth, 287 (2006) 234-238
I. Nicoara, M. Munteanu, N. Pecincina-Girjioaba, M. Stef, L. Lighezan
2. Dielectric relaxation in PbF2 –doped and X-ray irradiated CaF2 crystals
ECS Transactions, 3, 11 (2006) 51-58.
I. Nicoara, M. Munteanu, N. Pecingina-Garjoaba, M. Stef, L. Lighezan
3. Dielectric spectra of doped and X-ray irradiated calcium fluoride crystals
Phys. Status Solidi C 4 (2007) 1234-1237
I.Nicoara, M. Munteanu, N. Pecingina-Garjoaba, M. Stef, E. Preda and A. Lucaci
4. Some dielectric and optical properties of ErF3 -doped CaF2 crystals.
Journal of Crystal Growth, 310 (2008) 2020-2025
I. Nicoara, M. Munteanu, E. Preda, M. Stef
5. Growth of YbF3-doped CaF2 crystals and characterization ob Yb3+/Yb2+ conversion.
Journal of Crystal Growth 310 (2008) 1470-1475
I. Nicoara, M. Stef, A. Pruna
6. Influence of various impurities on the optical properties of YbF3 doped CaF2 crystals
Acta Physica Polonica A 112 (2007) 1013-1018
M. Stef, A. Pruna, N. Pecingina-Garjoaba, I. Nicoara
7. Dielectric spectra of Li+ (Na+) codoped CaF2:YbF3 crystals
Phys. Status Solidi A (2009) în curs de publicare
A. Pruna, M. Stef, I. Nicoara
8. Concentration dependence of Judd-Ofelt parameters of Er3+ ions in CaF2 crystals.
Physica Scripta 79 (2009) 035304
E. Preda, M. Stef, G. Buse, A. Pruna, I. Nicoara
9. Some dielectric and optical properties of PbF2 -codoped CaF2:YbF3 crystals.
Physica Scripta T135 (2009) 014044
M. Stef, G. Buse, A. Pruna, I. Nicoara
10. Judd-Ofelt analysis of the Er3+ absorption intensities of double-doped CaF2 :(Er3+, Yb3+) crystal
AIP Conference Proceedings, 1131 (2009) 131-135
G. Buse, E. Preda, M. Stef, A. Pruna, F. Stef, I. Nicoara
11. Luminescence spectrum and Judd-Ofelt analysis of CaF2:0,83 mol% ErF3
AIP Conference Proceedings, 1131 (2009) 126-130
E. Preda, M. Stef, G. Buse, A. Pruna, F. Stef, I. Nicoara
12. Influence of Li+ and Na+ ions on the dielectric spectra of YbF3 doped and LiF, NaF codoped CaF2 crystals
AIP Conference Proceedings, 1131 (2009) 121-125
A. Pruna, M. Stef, G. Buse, I. Nicoara
13. Segregation coefficient of Pb2+ ions in CaF2 crystals
AIP Conference Proceedings, 1131 (2009) 112-116
M. Stef, O. Bunoiu, M. Paraschiva, A. Pruna, I. Nicoara
14. Effective segregation coefficient of Er3+ ions in ErF3-doped CaF2 crystals.
M. Munteanu, M. Stef, O. Bunoiu, I. Nicoara

Physica Scripta 81 (2010) 035602
15. Distribution of Pb2+ ions in PbF2-doped CaF2 crystals.
M. Paraschiva, I. Nicoara, M. Stef, O.M. Bunoiu
Acta Physica Polonica A 117 (2010) 466-470

Articole in reviste recunoscute CNCSIS
1. Dielectric relaxation in erbium and Lanthanum –doped calcium fluoride crystals Sustainability for humanity & environment in the extended connection field science-economy-policy, Ed. Politehnica, ISBN 973-625-206-X, Vol. 2 (2005)137-140
M. Munteanu, N. Pecincina-Girjioaba, M. Stef, I. Nicoara
2. The dielectric spectrum of Erbium doped calcium fluoride crystals
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 45 (2004) 115-119
M. Munteanu, N. Pecingine-Girjoaba, M. Stef, I. Nicoara
3. Activation energy of various structural defects in pure and ErF3 doped CaF2
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 47 (2005) 9-14.
M. Stef, M. Munteanu, N. Pecingine-Girjoaba, I. Nicoara
4. Judd-Ofelt analysis of Er3+ ions in CaF2 crystals
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 49 (2006) 123-128
A. Lucaci, M. Stef, E. Preda, I. Nicoara
5. Some optical and dielectric properties of YbF3-doped CaF2 crystals
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 49 (2006) 129-133
I. Nicoara, M. Munteanu, N. Pecingine-Girjoaba, M. Stef, L. Lighezan
6. Effect of surface orientation on the dielectric spectra of ErF3-doped CaF2 crystals
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 51 (2007) 32-35
I. Nicoara, M. Munteanu, E. Preda, M. Stef
7. Some optical properties of Yb2+ ions in CaF2 crystals
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 51 (2007) 36-39
I. Nicoara, M. Stef, A. Pruna
8. Dopant concentration distribution of rare-earth doped CaF2 crystals
Analele Universităţii de Vest din Timişoara 51 (2007) 141-144
O. Bunoiu, M. Munteanu, E. Preda, I. Nicoara, M. Stef

Cărţi publicate
1. Caracterizarea defectelor de structura in cristale,M. Stef, I. Nicoara, 2009, ed. Marineasa,
recunoscut CNCSIS, ISBN 978-973-631-595-4
2. Numărul de citări a rezultatelor cercetărilor
1. Growth of YbF3-doped CaF2 crystals and characterization of Yb3+/Yb2+ conversion, J. of Crystal Growth 310 (2008) 1470
I. Nicoara, M. Stef, A. Pruna
Citat de:
1.a. Joshi C, Kumar K, Rai SB JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 105 12 JUN 15 2009
1.b. Verma, R.K., Rai, A., Kumar, K., Rai, S.B.
Journal of Luminescence 130 (2010) 1248
2. Dielectric spectrum of rare-earth-doped calcium fluoride crystals, Journal of Crystal Growth, 287 (2006) 234
I. Nicoara, M. Munteanu, N. Pecincina-Girjioaba, M. Stef, L. Lighezan
Citat de
2.a. Vassilikou-Dova A, Katsika-Tsigourakou PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 245 8 1534-
1537 AUG 2008

Membru al unor asociaţii naţionale sau internaţionale
1. Societatea română de fizică
2. European Physical Society
Premii naţionale – internationale ale asociaţiilor profesionale sau alte premii de prestigiu
1. Premiu II la sectiunea Tineri Cercetatori din cadrul celui de-al 12-lea Simpozion National MATNANTECH-CEEX, 5-10 Mai 2008, Sinaia, Romania.
2. Diploma de excelenta la sectiunea Tineri Cercetatori din cadrul celui de-al 12-lea Simpozion National MATNANTECHCEEX, 5-10 Mai 2008, Sinaia, Romania.

 

 

Additional information