Stroescu Oana Camelia

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iaşi

alt

Departamentul de Litere

Domeniul: D4 – stiinte ale omului şi societăţii

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Studii:

2010- cercetător postdoctoral, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Şcoala Postdoctorală Commscie, domeniul Ştiinţele Omului şi ale Societăţii.

2005-2009– studii doctorale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Istorie, Catedra de Istorie Contemporană.

2003-2005– studii de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Centrul de Studii Europene, specializarea Studii Europene – Politică şi integrare europeană.

2003-2005– studii de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Istorie, specializarea Studii Egeo-Mediteraneene.

1999-2003– studii de licenţă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării.

1994-1998– Liceul teoretic „Emil Racoviţă”, Iaşi.

 

Limbi străine: engleză, franceză, neogreacă; traducător şi interpret autorizat - limba neogreacă

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

 

Lista articolelor publicate:

 

1.      Relaţiile dintre Grecia şi Turcia şi stabilitatea flancului sudic al NATO, „Studii şi Articole de Istorie”, Râmnicu Vâlcea, LXXII, 2007.

2.      Disputa greco-turcă în privinţa platoului continental din Marea Egee (1976), „Caietele Şcolii Doctorale”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Iaşi, nr.1, 2007.

3.      Aspecte generale privind relaţiile dintre Grecia şi Turcia şi disputa din Marea Egee (1974-1981), „Constelaţii ieşene”, Iaşi, decembrie 2007.

4.      The Greek-Turkish Relations and the Aegean Sea, 1973-1976, „Mediterranean Quarterly”, vol.19, nr.2,Duke University Press, Washington D.C.,2008.

5.      Disputa greco-turcă în privinţa platoului continental din Marea Egee (1976), „Tezaur”, Buzău, anul III, nr.3, ianuarie 2008.

6.      Semnarea acordului militar greco-american (1976), „Tezaur”, Buzău, anul III, nr.3, ianuarie 2008.

7.      Disputa din Marea Egee. Argumente juridice, „Studii şi Articole de Istorie”, LXXIII, 2008.

8.      Relaţii greco-turce înre 1974 şi 1988: Repere bibliografice şi izvoare inedite, „Tezaur”, Buzău, anul III, nr.5, noiembrie 2008.

9.      Relaţiile greco-tuce în martie 1987. Criza de trei zile, „Caietele Şcolii Doctorale”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie, Iaşi, nr.2, 2008.

10.     Relaţiile greco-turce în 1974. Apariţia şi evoluţia disputei egeene, „Studii şi Articole de Istorie”, Cursurile de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, LXXV, 2009.

11.     Relaţiile Greco-turce în 1975. Disputa egeeană, în “Tezaur”, Buzău, V, nr.7, 2010.

12.     Influenţa presei cotidiene greceşti asupra relaţiilor politico-diplomatice greco-turce între 1974 şi 1999. Surse documentare, în Iacob, Gheorghe, Irina Manolescu, Cătălin Clipa, Alin Marius Andrieş (coord.), “Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii”, volumul conferinţei, Iaşi, PIM, 2010, pp.320-323.

13.     Situaţia relaţiilor diplomatice greco-turce între 1974 şi 1999. Disputa egeeană, „Historia”, 2011, (http:// www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/situatia-relatiilor-diplomatice-greco-turce-1974-1999-disputa-egeeana).

14.     Oana-Camelia Stroescu, “The Aegean crises' effects on social behaviour. Stereotyping the alterity: the case of the Greek printed media (1974-1996)”, Review of Applied Socio-Economic Research, „Shaping Europe 2020: Socio-Economic Challenges, 2/2011, ISSN: 2247-6172; ISSN-L:2247-6172, pp.178-183.

15.     Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, “Ethnic Stereotyping in the Greek History Textbooks, 1974-1988. Main Aspects of the Educational Language Used for Depicting the Turks”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, volum 46 (ISSN: 1877-0428), Elsevier Publication, 2012, pp.5124-5127.

16.     Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, “Representations of Turks in the Greek Press during the Aegean crises of 1976 and 1987. Reinforcing history textbooks stereotypes”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, volum 47 (ISSN: 1877-0428), Elsevier Publication, 2012, pp.2134-2139. (indexat Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index - ISI Web of Science, Science Direct şi Scopus)

17.      Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, ‘The Influence of language on the collective perception of alterity: A Study on the image of Turks in the Greek media and the potential for education’, Procedia-Social and Behavioral Sciences(ISSN: 1877-0428), Elsevier Publication, 2012 (apariţie noiembrie 2012).

 

Comunicări şi conferinţe:

1.    „Relaţiile politico-diplomatice dintre Grecia şi Turcia (iulie-septembrie 1976)”, Colocviile Şcolii Doctorale a Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007.

2. „Semnarea acordului militar eleno-american (1976)”, în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007.

3. „Relaţiile greco-turce în martie 1987. Criza de trei zile”, Colocviile Şcolii Doctorale a Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007

4. “Influenţa presei cotidiene greceşti asupra relaţiilor politico-diplomatice greco-turce între 1974 şi 1999. Surse documentare”, la Conferinţa Internaţională “Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii”, Iaşi, 2010.

5. Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, „Greek-Turkish Crisis of March 1987. A Perspective of the Greek Daily “Kathimerini”, la 4th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Athens Institute for Education and Research, Atena, Grecia, 2011.

6. Oana-Camelia Stroescu, „Ethnic Stereotyping during the Greek-Turkish Crisis of 1987. A Comparative View of the Greek Daily Newspapers “Eleftherotypia” and “Eleftheros Typos”, la Sixth Transatlantic Studies Conference, Universidad de Alcala, Alcala de Henares, Spania, 2011.

7. Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, „The Depiction of Turks in the Greek-Turkish Crisis of 1987. A Comparative View of the Major Athenian Dailies”, la 11th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spania, 2011.

8. Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, “The Image of the Turks in the Greek Daily Press during the 1987 Aegean Crisis. The Cases of the newspapers Eleftheros Typos and Makedonia”, The International Conference “European Integration between Tradition and Modernity, EITM 4th Edition”, Târgu Mureş, România, 2011.

9. Oana-Camelia Stroescu, “The Aegean crisis’ effects on social behavior: stereotyping the alterity: the case of Greek printed media (1974 – 1999)”, International Symposium “Shaping Europe 2020: socio-economic challenges”, Bucureşti, România, 2011

10. Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, “Ethnic Stereotyping in the Greek History Textbooks, 1974-1988. Main Aspects of the Educational Language Used for Depicting the Turks”, 4th World Conference on Educational Sciences, Barcelona, Spania, 2012.

11.Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, ‘Representations of Turks in the Greek Press during the Aegean crises of 1976 and 1987. Reinforcing history textbooks stereotypes’, Cyprus International Conference on Educational Sciences, 2012.

12.Oana-Camelia Stroescu, ‘The Greek-Turkish Crisis of 1996. The role of the Greek daily political press in solving the unsolved’, European Networks: the Balkans, Scandinavia and the Baltic world in a time of economic and ideological crisis, Târgovişte, România, 2012.

13. Alina-Mariana Popa, Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, ‘Self referentiality as a manipulating tool of journalistic discourse’, International Conference of Applied Social Sciences, Universitatea de Vest, Timişoara, România, 2012.

14. Oana-Camelia Stroescu, ‘Representations of Turkey and the Turks in the Greek Daily Political Press during the Aegean Crisis of 1976’, Film and Media Conference, Londra, Marea Britanie, 2012.

15. Oana-Camelia Stroescu & Dorin Popa, ‘‘The Influence of language on the collective perception of alterity: A Study on the image of Turks in the Greek media and the potential for education’, 3rd International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turcia, 2012.

 

Burse şi contracte:

  1. Contract de cercetare postdoctorală la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Departamentul de Litere, POSDRU 63663, 2010-
  2. Stagiu de cercetare la National and Kapodistrian University din Atena, Grecia, în cadrul POSDRU 63663, 2011.
  3. Burse pentru perfecţionarea limbii neogreacă la National and Kapodistrian University, Atena, Grecia, 2005-2008.
  4. Bursă Erasmus la Erasmushogeschool Bruxelles, Departamentul de Comunicare, 2002-2003.

                            
Diverse:

  1. Membru al Mass Media & Communications Research Unit, Athens Institute for Education and Research, Atena, Grecia;
  2. Membru alPolitics and International Affairs Research Unit, Athens Institute for Education and Research, Atena, Grecia;
  3. Membru în comitetul ştiinţific al 9th International Conference on Communication and Mass Media, Athens Institute for Education and Research, Atena Grecia, 16-19 mai 2011.
  4. Membru în comitetul ştiinţific al 10th International Conference on Communication and Mass Media, Athens Institute for Education and Research, Atena Grecia, 14-17 mai 2012.

 

 

 

 

Additional information