Spinei Cristina

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi alt

Domeniul: D4 – stiinte ale omului şi societăţii

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Experienţa profesională

 • Octombrie 2011 -  Asistent universitar la Catedra de Germanistică,  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Octombrie 2010-septembrie 2011 - Cercetător postdoctoral în cadrul proiectului «Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională” (POSDRU/89/1.5/S/63663), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Martie 2007-Septembrie 2008 - Şef de cabinet a Ambasadorului, Ataşat diplomatic,  Ambasada României la Viena; Prinz-Eugen-Str. 60, A-1040 Viena
 • Octombrie 2006-Februarie 2007 - Stagiar, Parlamenul European: Direcţia Generală Politici Interne; B-1047 Bruxelles;
 • Mai-Iunie 2006 - Stagiar,  Ambasada României la Berlin: Secţia politică; Dorotheenstr. 62-66; D-10117 Berlin;
 • Martie-Iulie 2004 - Asistent de cercetare: Proiect: "Bibliographia dramatica et dramaticorum",   Universitatea din Regensburg; Universitätsstr. 31; D-93053 Regensburg;
 • Septembrie 2003-Februarie 2004 - Asistent de cercetare,  Institutul de Geografie, Universitatea din Regensburg; Universitätsstr. 31; D-93053 Regensburg;
 • Martie 2003-Octombrie 2003 - Referent cultural, Centrul Cultural German (Goethe-Zentrum) Iaşi; Bd. Carol I nr. 21; RO-700507 Iaşi;
 • Octombrie 2002-Februarie 2003 - Asistent de cercetare,  Institutul de Sociologie: Catedra Prof. Bernhard Giesen; Universitatea din Konstanz; D-78457 Konstanz.

Educaţie şi formare

 • 2005-2010 -  Dr. phil. (coordonator ştiinţific: prof. dr. Andrei Hoişie; susţinut în mai 2010 cu distincţia magna cum laude), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România; Universitatea din Viena - octombrie 2008 – martie 2010: Bursă Franz-Werfel la Universitatea din Viena (coordonator ştiinţific: acad. prof. dr. Moritz Csáky);
 • 2003-2006 -   M.A. în Studii Europene,  Universitatea din Regensburg, Germania (bursă de merit acordată de Fundaţia Friedrich-Ebert);
 • 2003-2005 - M.A. în Germanistică şi Studii Culturale (coordonator ştiinţific: prof. dr. Andrei Hoişie), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România;
 • 2004-2005 -  Curs adiţional în “Competenţe în negocieri internaţionale”,   Universitatea din Regensburg, Germania;
 •  1999-2003 -  Diplomă în Germanistică şi Anglistică (coordonator ştiinţific: prof. dr. Andrei Hoişie), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România;
 • Octombrie 2002-Februarie 2003 -   Universitatea din Konstanz, Germania (bursă de merit acordată de DAAD);
 • Martie-Iulie 2002 - Universitatea din Viena, Austria (bursă de merit acordată de ÖAD; coordonator ştiinţific: prof. dr. Wendelin Schmidt-Dengler);
 • Octombrie 2001-Februarie 2002 -  Universitatea din Konstanz, Germania (bursă de merit GIP/MOE).

Lista lucrărilor ştiinţifice

Monografii

1) 2011: Cristina Spinei: Über die Zentralität des Peripheren: Auf den Spuren von Gregor von Rezzori. Berlin: Frank & Timme, 311 p.

 

Volume editate

1)       2008: Walter Pohl, Eastern Central Europe in the Early Middle Ages, Editura Academiei Române - Editura Istros: Bucureşti-Brăila, 414 p. (editor cu Catalin Hriban).

2)       2008: Sergei Klyashtornyj, Old Turkic Runic Texts and History of the Eurasian Steppe. Editura Academiei Române, Editura Istros: Bucureşti-Brăila, 489 p. (editor cu Victor Spinei).

Contribuţii ştiinţifice, studii, articole

1)       Traumbühne und dunkle Schatten – oder literarische Verwandlungsmöglichkeiten in Gregor von Rezzoris Bukowina-Texten (în curs de publicare într-un volum editat de Arnulf Knafl la Präsens-Verlag, Wien).

2)       Damals in der Bukowina: Geschichtliche Erfahrungsräume – kleine und große beseelte Welten (în curs de publicare în: Transylvanian Review).

3)       Gregor von Rezzoris literarische Szenerie jenseits vereinbarter und überschrittener zentraleuropäischer Grenzen (în curs de publicare într-un volum editat de Manfred Glauninger)

4)       Schreiben gegen Grenzen: zentraleuropäische Geschichtsbilder bei Gregor von Rezzori (în curs de publicare într-un volum editat de Zoltán Szendi la Präsens-Verlag, Wien).

5)       2010: Das Bukowina-Bild als Gedächtnisort bei Gregor von Rezzori (în curs de publicare într-o antologie editată de Johannes Feichtinger la Präsens-Verlag, Wien).

6)       2010: Existenzbeweis: Gregor von Rezzoris habsburgischer Mythos in „Ein Hermelin in Tschernopol“. În: Andrei Corbea-Hoişie, Grigore Marcu şi Joachim Jordan (Ed.): Immanuel Weissglas (1920-1979). Studien zum Leben und Werk. [Jassyer Beiträge zur Germanistik/ Contribuţii ieşene de germanistică XIV]. Iaşi/ Konstanz: Editura Universităţii/ Hartung-Gorre-Verlag, p. 419-431.

7)       2010: Dimensionen der politischen Kultur Rumäniens: Bürgerbewusstsein oder Fluchtpunkt? În: Cahiers de l’Echinox, nr. 19/2010: “Communism, Negociations of Boundaries”, p. 101-112.

8)       2010: Bernhard Schlinks Der Vorleser im Kontext der neueren Schulddiskurse und Entlastungsstrategien. În: Studia et acta historiae Iudaeorum romaniae, XI, Bucureşti, p. 229-258.

9)       2009: Der Holocaust im Literaturnarrativ – Familiengeheimnisse als Ausblick auf Katastrophengeschichte (Doron Rabinovicis Suche nach M.). In: Revista de istorie socială, X-XII, 2005-2007, Iaşi, p. 361-375.

10)   2009: Heimatkonstellation und Frauenbilder in Gregor von Rezzoris Blumen im Schnee. În: Ana-Maria Pălimariu / Elisabeth Berger (Ed.): Die fiktive Frau: Konstruktionen von Weiblichkeit in der deutschsprachigen Literatur. Iaşi, Konstanz 2009, p. 106-129.

11)   2009: Die Landschaft des schönen Scheins: „Zentraleuropa“ in Gregor von Rezzoris Roman Denkwürdigkeiten eines Antisemiten. În: Estudios Filológicos Alemanes, Vol. 20, Sevilla 2010,  p. 801-815.

12)   2008: „Geschäft ist Geschäft. Seien Sie mir privat nicht böse. Ich brauche Geld“: Gregor von Rezzori: Literatur und Unterhaltung (în curs de publicare în seria „Lesecher... Judentum in Mitteleuropa“ ed. de Walter Schmitz).

13)   2008: Corporate Citizenship und Transformation in Rumänien. În: Transylvanian Review, XVII, 2, p. 116-138.

14)   2008: Historie als Literatur – Literatur als Historie: Schreiben über Auschwitz. În: Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, XLV, p. 287-304.

15)   2008: Geschichtliche Triebfeder der politischen Kultur Rumäniens (în curs de publicare în: Revue Roumaine d’Histoire).

16)   2007: Holocaust mit Kinderaugen. Perspektiven im Film und in der Literatur: Roberto Benigni vs. Wili Fährmann. În: Studia et acta historiae Iudaeorum romaniae, X, Bucureşti, p. 200-226.

17)   2007: Überblick über die postkommunistische Zivilgesellschaft in Rumänien. În: Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, XLIII-XLIV, 2006-2007, Iaşi, Editura Academiei Romane, p. 151-163.

18)   2005: cultură“ [eng. Culture], „deconstruire“ [eng. Deconstruction], „insolitare“ [eng. Alienation], „paradox” [eng. Paradox]. În: Pîrvu, Bogdan S.: Dicţionar de genetică literară [eng. Dictionary of Literary Genesis]. Iaşi, p. 40-50, 51-58, 103-104, 175-177.

19)   2003: Moldawische Literatur in Österreich (împreună cu Michael Astner). În: Tamara Cotoman, Tania Luchian (Ed.): Das Bild der Republik Moldau im Ausland, Almanah, Nr. 2, Chişinău, p. 22-24.

 

Alte publicaţii

1)       2007: European Parliament Fact Sheets: 4.16.7. Communication Policy (http://www.europarl.europa.eu/facts/4_16_7_en.htm)

Traduceri

1)       2002: Vakulosvski, Alexandru: Amputiertes Vaterland, Rockpoesie (Traducere din română). În: Literatur und Kritik, Mai 2002, p. 44-45.

2)       2001: „Verdopplung und Ventile“: Gespräch mit Radu Andriescu, Michael Astner, Mariana Codruţ, Dan Lungu und Johannes Gelich (Traducere din română). În: Wienzeile, Nr. 1 (34)/Aprilie 2001, Wien, p. 34-39.

3)       2000: Andriescu, Radu: Unkonventionelle Autobiographie (Traducere din română). În: Literatur aus dem Nord-Osten Rumäniens Web-Seite (http://www.moldautextur.com).

4)       2000: Aruştei, Petru: Die geliebte Wand (Traducere din română). În: Literatur aus dem Nord-Osten Rumäniens Web-Seite (http://www.moldautextur.com).

5)       2000: Gelich, Johannes: Farsa patrulaterului roşu (Traducere din germană). În: Timpul, Nr. 4/2000, Iaşi, p. 10-11.

6)       2000: Gelich, Johannes: Intrarea în Paradis e ferecată (Traducere din română). În: Convorbiri literare, Nr.1 (49)/ianuarie 2000, Iaşi, p. 14-15.

7)       2000: Lăzărescu, FlorÎn: Die Macht der Gewohnheit (Traducere din română). În: Literatur aus dem Nord-Osten Rumäniens Web-Seite (http://www.moldautextur.com).

 

Participări la manifestări ştiinţifice şi conferinţe ţinute în străinătate şi în ţară

1)       Moderator de secţiune (Humboldt-Kolleg: „Angst. Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts“, Karl-Franzens-Universität Graz, 06–09 iunie 2011)

2)       „Traumbuhne und dunkle Schatten in Gregor von Rezzoris Bukowina-Texten“ (Tagung der Franz Werfel-StipendiatInnen in der Nachbetreuung: „Traum und Trauma. Kulturelle Figurationen in der österreichischen Literatur“, Viena, 15- 16 aprilie 2011)

3)       „Mythos Czernowitz um Gregor von Rezzori“ (3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, Viena, 8-10 aprilie 2010)

4)       „Rhetorik der Erinnerung: Zentraleuropa bei Gregor von Rezzori und Italo Svevo“ (V. Internationaler Germanisten-Kongress, Universität Sevilla, Spania, 16-18 decembrie 2009)

5)       „Nationen, Nationalitäten, Grenzen bei Gregor von Rezzori“ (Jahrestagung des Literatur- und kulturwissenschaftlichen Komitees der Österreichischen und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: „Urbane Milieus in Zentraleuropa in den Jahrzehnten um 1900: Medienlandschaft und Literaturbetriebe“, Collegium Hungaricum Wien, 24-26 septembrie 2009)

6)       „Die Rolle der Frauenbilder bei Gregor von Rezzori“ (Tagung im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen der Universität Konstanz und der Universität Jassy: „Performative Konstruktionen von Weiblichkeit in der „rumäniendeutschen“ Literatur nach 1945, Iasi, 5-6 decembrie 2008)

7)       “Rezzori – A Room of One’s Own” (Kolloquium im Rahmen der 12. Jiddischen Musik- und Theaterwoche/rocktheater Dresden: „Czernowitz – Eine verschollene Stadt“, Mitteleuropa Zentrum Dresden, 18 octombrie 2008)

8)       „Autodafé mit Kinderaugen? Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ versus Willi Fährmanns „Der überaus starke Willibald“ als auf ‚Komik‘ berufende Darstellungsmöglichkeiten von NS-Zeit” (VI. Kongreß der Germanisten Rumäniens, Sibiu/Hermannstadt, Rumänien, 26–29 mai 2003)

 

   

Additional information