Ştef (Mincea) Manuela Maria

Universitatea de Vest din Timişoaraalt

Domeniul: D 3  - ştiinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină)

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Vezi aici raportul de cercetare.

 

Experienţa profesională

 • Martie 2009 - prezent -  Consultant de specialitate, Departamentul de Cercetare Științifică și Managementul Proiectelor, Universitatea de Vest Timișoara, V. Pârvan 4, Timișoara 300223, Romania
 • Martie 2008 – Martie 2009 - Chimist (Cromatografie), Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu", Timişoara. Sectorul de activitate-Cercetare Ştiinţifică: Analiza HPLC a produselor alimentare (pesticide, denaturanţi, micotoxine, etc.), Biochimie Analitică şi Clinică
 • Noiembrie 2004 – Octombrie 2008 - Doctorand (Biochimie),  Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Str. Pestalozzi, Nr. 16, Timișoara 300115, Romania . Sectorul de activitate - Cercetare științifică: studii de biochimie analitică și preparativă, cinetica enzimatică, chimie analitică, ecotoxicologie

Educaţie şi formare

 • 2004-2009 - Doctor în Chimie (Biochimie), Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Str. Pestalozzi, Nr. 16, Timișoara 300115, Romania. Teza de doctorat:  “Studiul acțiunii xenobioticelor la nivel molecular”
 • 2002-2004 -  Diploma de Master,  Specializare “Studiul Transdisciplinar al Protectiei Mediului”,  Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Str. Pestalozzi, Nr. 16, Timișoara 300115, Romania
 • Septembrie – Octombrie 2003 - Curs (HPLC – teorie şi aplicații), Specializare în Cromatografie de Lichide de Înaltă Performanţă (teorie, validare metode, aplicaţii în biochimie, chimie analitică, ecotoxicologie), Universitatea din Bremen, Departamentul de Chimie Biologică
 •  1998-2002 -    Licențiat în Chimie-Biologie,  Specializare în Chimie-Biologie,  Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Str. Pestalozzi, Nr. 16, Timișoara 300115, Romania

Participarea în proiecte naţionale

 • 2005-2008 -Manager Proiect, Agenția Națională de Cercetare (CNCSIS), Programul Tineri Doctoranzi - “Studiul Acțiunii Xenobioticelor la Nivel Molecular”,  Proiect TD 111
 •  2005-2008 -Membru, Agenția Națională de Cercetare (CNCSIS), Program de Cercetare de Excelenţă (RELANSIN:MEC, CEEX.) -  Acronim “BIOCHEM” “Biotehnologii Integrate cu Procedee Fizico – Chimice pentru Epurarea Apelor Uzate Orăşeneşti şi Tratarea Nămolurilor Reziduale în Scopul Reutilizării acestora”  Proiect Relansin CEEX Biochem PC-D06-PT25-1184
 •  2009-2011- Membru,    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (FSE – POSDRU) -  “Formarea de competenţe de predare a chimiei pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar licenţiate în alte discipline înrudite” 19/1.3./G 15852
 • 2009-2011 - Membru,    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (FSE – POSDRU) - “Parteneriat local pentru ridicarea nivelului școlilor doctorale și valorificarea potențialului uman din cercetare în domenii propritare ale etapei postaderare a României la UE”, 38347

Abilităţi şi competenţe sociale
Experiență în a lucra cu grupuri internaționale (participând la Şcoli de Vară internaționale). Bune abilitați în comunicarea verbală și nonverbală utilă pentru rezolvarea de conflicte şi în relaţii interculturale. Considerând abilităţi verbale de bază, pot să menţionez uşurinţa comunicării, discursuri inteligibile, ton variabil şi utilizarea întrebărilor cu răspuns deschis. Dintre abilitățile nonverbale de bază folosesc ascultarea activă, opinia confidentă si deschisă, maniera relaxată.

Abilităţi şi competenţe organizatorice
 Toate activitățile sunt pregătite cu grijă şi corespunzător unui plan organizat.

Abilităţi şi competenţe tehnice
Deprinderi deosebite în utilizarea diferitelor tipuri de echipamente şi aparate utilizate în laboratoare de chimie şi biologie (începând cu instrumente de utilizare largă precum spectrofotometrele, centrifugi, pH-metre, multimetre, cromatografe etc. şi terminând cu cele foarte specializate cum ar fi UPLC – PDA-QToF, ELISA, etc.).

Abilităţi şi competenţe de utilizare a calculatorului
Abilități în utilizarea diferitelor soft-uri de la cele de tip general precum Microsoft Office până la cele de tip foarte specializat ISIS-Draw, soft-uri de cromatografie (Millennium, Empower), şi altele.
 

Activitatea ştiinţifică

Lucrări ştiinţifice publicateîn reviste cotate ISI:

1. Mincea M., Şerban S., Rusu I., Talpoş I., Ostafe V., (2010) “Development and Application of UPLC Method for the Quantification of the Biotransformation of Methylparaben in Eisenia foetida”, Chinese Journal of Chemistry,28, 320324.

2.Mincea M., Lupşa I., Cinghiţă D., Radovan C., Talpoş I., Ostafe V., (2009) “Determinatin of methylparaben by ultra performance liquid chromatography from cosmetic products”,J. Serb. Chem. Soc., 74 (6), 669–676.

3.Mincea M., Lupşa I., Talpoş I., Ostafe V., (2009) “Determination of Common Parabens from Cosmetic Products by UPLC”, Acta Chromatogrphica, 21(4), 591 – 602.

4. Radovan C., Cinghiţă D., Manea F., Mincea M., Cofan C., Ostafe V., (2008a) “Electrochemical Sensing and Assessment of Parabens in Hydro-Alcoholic Solutions and Water Using a Boron-Doped Diamond Electrode”, Sensors, 8,4330-4349

 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI):

1.Mincea M.,Ostafe V., (2009) “Overloading Effects of LC columns”, Annals of West University of Timişoara, Series Chemistry, 18(1), 103-104.

2.Mincea M., Şerban S., Rusu I., Preda E., Ostafe V., (2009) “Use of Eisenia foetida as model for studying the biotransformation of xenobiotics”, Annals of West University of Timişoara, Series Chemistry, 18(1), 105-106.

3.Bratan A., Mincea M., Lupşa I., Ostafe V. (2009) “An UPLC Method for the Assessement of Nicotine and Cotinine in urine”, Annals of West University of Timişoara, Series Chemistry, 18(1), 93-102.

4. Mincea M., Lacrămă A.M., Ostafe V., (2004) “Use of bovine liver alkaline phosphatase for testing at molecular level the toxicity of chemical compounds”,Annals of West University of Timişoara, Series Chemistry, 13(1), 87-98.

 

Lucrări publicate în reviste româneşti recunoscute CNCSIS:

1. Faur A., Ianovici A.,Mincea M., (2000-2001) “Monitoring of Allergenic Pollen (Fagales) in Timisoara for the Year 2000”,Annals of West University of Timişoara, Series of Biology, 3-4, 15-20.

Monografii:

1. Mincea Manuela, Ostafe V., (2007) “Issues Concerning the Toxicology and Biotransformation of Ionic Liquids”, Seria de Monografii a revistei Annals of West University of Timişoara, Series of Quantum Biochemistry and Molecular Interaction, Biochemistry, 10, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISSN: 1584-1251.

2. Mincea Manuela, Ostafe V., (2006) “The Metabolism of Xenobiotics”, Seria de Monografii a revistei Annals of West University of Timişoara, Series of Quantum Biochemistry and Molecular Interaction, Biochemistry, 7, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISSN: 1584-1251.

3. Mincea Manuela, Ostafe V., (2006) “Xenobiotics as Stress Factors for Living Organisms”, Seria de Monografii a revistei Annals of West University of Timişoara, Series of Quantum Biochemistry and Molecular Interaction, Biochemistry, 6, Editura Universităţii de Vest Timişoara, ISSN: 1584-1251.

4. Mincea Manuela, Ostafe V., (2005) “Fosfataza alcalină”, Seria de Monografii a revistei Annals of West University of Timişoara, Series of Quantum Biochemistry and Molecular Interaction, Biochemistry, 2, Editura Universităţii de Vest Timişoara,  ISSN: 1584-1251.

 

Papers/proceedings în volume ale unor conferinţe internaţionale:

1.Mincea M., Lacrămă A.M., Stoian C., Baicu I., Nemeş N., Popeţ L., Ostafe V., (2005) “Multienzymatic Test Battery – a Model for Testing at Molecular Level the Toxicity of Chemical Compounds”, Scientific reunion of the special program of   the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe (vol. 2), Ed. Politehnica, Timişoara,  211-214.

2. Radovan C., Cinghiţă D., Mincea M., Dascălu D., Ostafe V., Cofan C., Vlaicu I., (2007) “Anodic determination of propyl gallate using a boron-doped diamond electrode”, Proceedings of 14th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, Book of Abstracts, 159-162, ISBN: 978-963-87720-0-8.

 

Lucrări prezentate la manifestării ştiinţifice internaţionale:

1. Mincea M., Filivestru A., Lupşa I., Ostafe V., (2008) “Acute Toxicity Test of some Ionic Liquids on Aquatic Systems”, The Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, 3rd Edition, Cluj-Napoca, 19-22 Octombrie,Central European Journal of Occupational and Environment Medicine, 14(1), 66,  ISSN: 1219-1221.

2. Mincea M., Papp A., Lupşa I., Ostafe V., (2008) “Acute Toxicity Test of some Food Additive on Aquatic Systems”, The Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, 3rd Edition, Cluj-Napoca, 19-22 Octombrie,Central European Journal of Occupational and Environment Medicine, 14(1), 66,  ISSN: 1219-1221.

3. Radovan C., Cinghiţă D., Manea F., Ostafe V., Mincea M, Ciorba A.,Cofan C.,(2008)Electrochemical Assessmentof p-Hydroxybenzoates using a Boron-Doped Diamond Electrode, 12th International Conference on Electroanalysis, Praga, 16 - 19 Iunie, Chem. Listy, 102, s133-2134.

4. Radovan C., Manea F., Ostafe V., Ciorba A.,Mincea M, Cinghiţă D., (2007)Voltametric Assessment of some Preservatives in Aqueous and Hydro-Alcoholic solutions at a Boron-Doped Diamond Electrode, communicated at “21st Century COE KEIO-LCC International Symposium- Carbon Films: Application for Life and Environment (9th International Mini-Symposium on Diamond Electrochemistry),Yokohama,Japonia,9 -10 March 2007, Book of Abstracts, 42-43.

5. Radovan C., Cinghiţă D., Mincea M., Dascălu D., Cofan C., Ostafe V., (2007)Detection of Caffeine and Ascorbic Acid from Aqueous Media and soft Drinks using a Commercial Available Boron-Doped Diamond Electrode, communicated at “3rd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis”, 7-9 November 2007, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts.

6. Mincea M., Cinghiţă D., Radovan C.,Ostafe V., (2007)The Inactivation of Hepatic Alcohol Dehydrogenase and Aldehyde Dehydrogenase by Sodium Diethyldithiocarbamate ”, comunicată la  “The Annual International Conference of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology”, Timişoara, 6-8 Septembrie, Annals of West University of Timişoara, Series Chemistry, 16(2), p. 65.

7. Foldes J., Danciu S.,Mincea M., Ostafe V., (2007)The Influence of Microwave Radiation on Horseradish Peroxidase Activity ”, comunicată la  “The Annual International Conference of the Romanian Society of Biochemistry and Molecular Biology”, Timişoara, 6-8 Septembrie, Annals of West University of Timişoara, Series Chemistry, 16(2), p. 121.

8.Mincea M., Lacrămă A.M., Ostafe V., (2004) Use of bovine liver alkaline phosphatase for testing at molecular level the toxicity of chemical compounds, comunicata la“The 9th International Symposium for Students in Chemistry”, Timişoara, 25 Noiembrie.

 

Lucrări prezentate la manifestării ştiinţifice naţionale:

1. Mincea M., Neagoe – Preda E., Danciu S., Ostafe V., (2009) “Fast Analysis of Common Parabens from Cosmetic Products by UPLC”, Timişoara Academic Days, XIth Edition, May 28-29.

2. Mincea M.,Bratan A., Cinghiţă D., Lupşa I., Goia A., Ostafe V., (2008) “Doyarea prin cromatografie de lichide de ultra perfromanţă a parabenilor comuni din produsele cosmetice”, Conferinţa Naţională de Sănătate Publică – Prezent şi Viitor în Sănătatea Publică din România, Book of Abstracts, p.27, 12-14 Noiembrie.

3. Mincea M.,Lacrămă A.M., Ostafe V., (2006) The Influence of some ionic liquids on alkaline phosphatese activity from bovine liver, communicated at ”XXIXth Romanian Chemistry Conference”, Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România ,4-6 October 2006, Book of Abstracts, pg. 22, ISBN-10 973-750-049-0; ISBN-13  978-973-750-049-6.

4. Lacrămă A.M., Mincea M., Ostafe V., (2006) ????

 

Premii şi distincţii profesionale obţinute prin selecţie:

1. Premiul „Outstanding Poster Presentation” la Conferinţa The Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, 3rd Edition, Cluj-Napoca, 2008.

 

 

 

      

 

Additional information