Sinteză privind rezultatele obținute de către cercetătorii incluși în grupul-țintă al proiectului

Perioada 1.04.2010 – 31.10.2011

 

În perioada 1 aprilie 2010 – 1 martie 2012, 126 cercetători post-doctorali au fost selectați de către universitățile-partenere din cadrul proiectului CommScie pentru acordarea de burse de cercetare cu durate variate (între 30 și 6 luni). Din totalul de 135 de burse disponibile, Universității Al.I.Cuza i-au revenit, în conformitate cu clauzele acordului de parteneriat, până la acest moment, 42 de burse, cumulând 660 de luni (din totalul de 2.034 de luni disponibile până la 1 martie 2012).

Dintre cei 126 de cercetători selectați, doar 55 au derulat propriu-zis activități de cercetare în intervalul aprilie 2010-septembrie 2011, ceilalți semnând contractele la data de 1 octombrie 2011, respectiv 1 martie 2012.

Rezultatele obținute până la acest moment confirmă, pe de o parte, faptul că (1) există, la nivelul sistemului de cercetare românesc, un deficit de resurse financiare necesar participării la conferințe internaționale de prestigiu – în special pentru tinerii cercetători (deficit identificat, de altfel, încă de la momentul elaborării cererii de finanțare) și, pe de altă parte, (2) că există o relație de dependență directă între asigurarea acestor resurse și calitatea rezultatelor obținute, calitate validată prin publicarea de studii și articole în jurnale și reviste cotate pe plan internațional.

 

În acest context, primii 55 de tineri cercetători incluși în grupul-țintă al proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663 au publicat, în primele 18 luni de la lansare, 68 de lucrări științifice în reviste cotate pe plan internațional, 38 de studii și articole în reviste indexate CNCS, 17 volume de autor sau colective și au prezentat, în cadrul unor conferințe internaționale sau naționale, 229 de lucrări științifice. De asemenea, în conformitate cu demersul transdisiplinar de comunicare a științei asumat de proiect, au fost derulate 32 de acțiuni de popularizare pentru nespecialiști (articole publicate în reviste generaliste sau cu diverse publicuri-țintă, acțiuni derulate în școli, licee, în muzee etc.).

Rezultate vizate

Valoarea realizată în perioada 1 martie 2010  – 31 octombrie 2011

Valoare prognozată pentru perioada de raportare 1 noiembrie 2011 – 30 aprilie 2012  (totalul realizat la finalul perioadei de raportare menționate mai sus)

Număr de cercetători asistaţi financiar – cercetare post doctorală

116*

135

Număr de lucrări ştiinţifice prezentate – cercetare post doctorală

229

170

Număr de lucrări ştiinţifice publicate – cercetare post –doctorală**

68

165

Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universităţilor/Facultăților/comisiile de evaluare – cercetare post doctorală

87

100

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – programe doctorale/cercetare post doctorală

1

1

număr de luni de bursă de cercetare postdoctorală efectuate din cele acordate

645

(din 1926 acordate)

2100

număr de luni de mobilități (stagii) efectuate din cele acordate cercetătorilor cu titlul de doctor

43.25

(din 696 luni acordate)

900

participări la conferințe și simpozioane

231

200

 

* 126 de cercetători selectați până la 1 martie 2012.

** au fost luate în considerare numai lucrările publicate efectiv, nu și cele pentru care s-a primit acceptul de publicare

 

 

Additional information