Programe de doctorat organizate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Detalii despre admitere găsiți la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/admitere/date.php

 

Facultatea

Domeniul

Număr de locuri pentru anul universitar 2013-2014 (BUGET)

Număr de locuri pentru anul universitar 2013-2014 (TAXĂ)

Profesori conducători de doctorat

Teme propuse

Facultatea de Biologie şi Geologie

Biologie

6

4

Conducători doctorat

 

Geologie

4

2

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Chimie

19

2

Conducători doctorat

Tematica

Inginerie chimică

5

4

Facultatea de Drept

Drept

8

10

Conducători doctorat

 

Facultatea de Educaţie Fizică

şi Sport

 

Ştiinţa sportului

şi educaţiei fizice

 

9

8

Conducători doctorat

Tematica

Facultatea de Fizică

Fizică

12

0

Conducători doctorat

Tematica

Facultatea de Geografie

Geografie

21

13

Conducători doctorat

Tematica

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Istorie

38

12

Conducători doctorat

Tematica

Filosofie

17

3

Relaţii

internaţionale şi

studii europene

 

17

7

Facultatea de Litere

Filologie

38

16

-

Tematica

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

16

8

Conducători doctorat

Tematica

Matematică

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie

14

10

-

-

Ştiinţe ale

educaţiei

 

5

7

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Sociologie

9

5

Conducători doctorat

-

Facultatea

de Studii Europene

 

Relaţii

internaţionale şi

studii europene

 

9

13

Conducători doctorat

Tematica

Ştiinţe politice

Filosofie

Sociologie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Geologie

10

3

Conducători doctorat

Tematica

Ştiinţa Mediului

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea

Afacerilor

 

Contabilitate

21

10

Conducători doctorat

Tematica

Economie şi

afaceri

internaţionale

 

Finanţe

Management

Marketing

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

 

Ştiinţe politice

4

5

Conducători doctorat

Tematica

Ştiinţe ale

comunicării

 

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Teatru

şi artele

spectacolului

 

10

2

Conducători doctorat

Tematica

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

11

12

Conducători doctorat

Tematica

Facultatea de Teologie Reformată în colaborare

cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 

Teologie

(romano

-

catolică)

 

7

7

  -

Tematica

Teologie

(reformată)

 

 

Additional information