The Second CommScie International Conference: “Challenges for Sciences and Society in Digital Era”

4-5 December, 2015,  Iași, Romania

Ultima actualizare: 3 decembrie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 4-5 decembrie 2015, a doua conferință  internațională CommScie - “Challenges for Sciences and Society in Digital Era” (,,Provocări pentru științe și societate în era digitală).

După cum se știe, anul acesta se împlinesc nouăzeci de ani de celebrul „Scopes Trial” sau „procesul maimuțelor (Scopes vs Tennessee,10 through July 21, 1925), când în Dayton, Tennessee, un tânăr profesor de biologie a fost judecat pentru încercarea sa de a preda teoria evoluționistă. Momentul este considerat adesea ca fiind decisiv pentru evoluția a ceea ce se numește astăzi Science Journalism sau Communication Science. Tot în acest an, se comemorează șapte decenii de la prima explozie experimentală de mare amploare cu o bombă nucleară, care, în scurt timp, a pus în mod pregnant în discuție, pentru prima dată, consecințele progresului cunoașterii umane și, mai cu seamă, limitele instrumentalizării acesteia.   Aceste două episoade au generat întrebări radicale cu privire la problematica relației dintre știință și societate. Cât anume din această agendă mai este încă valabilă astăzi în plină eră digitală? Comunicarea științei mai poate pune oare aceleași probleme ca în perioada de aur a media tradiționale? Ce anume s-a schimbat? Pe de altă parte, care este relația cercetătorului cu produsele activității sale sau cu publicul? În fine, ce mijloace are comunitatea științifică de a se autoreglementa, precum și de a-și prezerva autonomia sa?

La aceste întrebări își propune să reflecteze și să creioneze răspunsuri cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale CommScie - “Challenges for Sciences and Society in Digital Era”.

Peste 120 de profesori, cercetători și doctoranzidin domenii de specialitate din cele mai diverse (de la nano- și bio-tehnologii, chimie, biologie și geografie, până la sțiințe socio-umane), din țară și din străinătate, vor prezenta lucrări științifice și postere, pe parcursul celor două zile, în cadrul a cinci secțiuni principale:

  • Tendințe în știință, tehnologie și cercetare;
  • Provocări societale: comunități, rețele sociale, economie și guvernanță în era digitală;
  • Comunicarea științei în învățământul superior;
  • Politici publice și parteneriate pentru comunicarea științei;
  • Etica în comunicarea științei și responsabilitatea cercetătorilor.

Conferința va debuta vineri, de la ora 10:00, în Sala Ferdinand a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu trei prelegeri ale unor reputați profesori de la Universitatea din Tampere, Finlanda, Universitatea Calabria, Italia și Universitatea de Vest, Timișoara. Participarea la sesiunile conferinței este deschisă publicului interesat.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652,  coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea din București și Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Fotografii de la eveniment sunt publicate pe pagina de Facebook a Școlii de Studii și Cercetare Postdoctorală CommScie

Call for Papers - International Conference on Science Communication

Publicat astăzi, 14 octombrie 2015 și modificat astăzi, 10 noiembrie 2015

Dear Colleagues, 

We are very pleased to invite you to participate in the Second CommScie International Conference:Challenges for Sciences and Society in Digital Era, 4-5 December 2015, Iasi, Romania.

It has recently been ninety years since the famous “Scopes Trial”, also known as the Scopes Monkey Trial (Scopes vs Tennessee, 10 through July 21, 1925), when in Dayton, Tennessee, a young biology teacher was sent to the jury of peers for his attempt to teach the evolutionist theory during classes. The moment is regarded, in recent history, as the first brutal collision between science and society, and between mass-media and a community of believers.

At the same time, we have commemorated seven decades since the first wide-scale experimental explosion of a nuclear bomb. Its results were going to be tragically assessed in a short while in the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki.

Both episodes questioned for the first time, in a quite serious though different manner, the idea of knowledge-based progress and, above all, drew attention to the limits of turning science into an instrument. What exactly of this interrogation is still valid today? What is today’s relation between the researchers and the results of their activity, and with society in a broader sense? Which are the means that the scientific community disposes of in order to rule itself and preserve its autonomy at the same time? In an era of digital communication, could science’s freedom of speech and of communication still have limits?

We invite you to contribute to this conference therefore as part of an approach of collective reflection upon the communication of science and upon the ethics of science and of academic life in general.

We are interested in bringing together different perspectives on research and communication science, to explore how science and research are presented in public discourse (media)and how research and the communication of science benefit from the extension of mass-media and of the freedom of expression resulting from digital communication. 

We welcome theoretical and applied research papers in English dealing with issues off trends in digital era communication and in science, for the following conference topics:

1. Trends in science, technology and research nowadays;

2.Societal challenges: e-communities, social networks, economics and governments in digital era;

3. Science communication in higher education;

4. Public policy, collaborative work and partnerships for science communication;

5. Ethics of Communication Science and the Responsibility of Scientist.

Abstract submission

We invite you to submit a 250-500 words abstract, a short biographical sketch and a selected list of most important publications by November 20th, 2015. Full paper submission is expected until 25th of November.

 

The abstract will be written in English and will summarize: the main topic and the purpose of the research, the methodology used by the author/authors and the most important findings/results.

The abstract will be submitted to the following e-mail address: JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING .

Deadline for submitting Abstracts: The deadline for Abstracts submission has been extended to 20th of November. Full paper submission is expected until 25th of November.

Submissions of full papers

Only electronic submissions are accepted. Manuscripts should be sent via email as text documents, in order to facilitate the review process.

The language of the manuscript must be English.

The length of the paper should not exceed 10 pages.

The entire manuscript must be double-spaced (including footnotes and references) and written on A4 page format, with 2 cm margins all around. Indents should be created using the tab function (1.27cm left), not the space bar (spaces).

A concise abstract is required (maximum length of 500 words). The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separate from the article, so it must be able to stand alone.

Immediately after the abstract, provide a maximum of 8 keywords, avoiding general and plural terms and multiple concepts.

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1, 2. (then 1.1, 1.1.1, 1.1.2), 1.2, etc. The abstract is not included in section numbering.

References should follow international style.

Acknowledgements should be used to identify all funding sources.

Full paper submission is expected until 25th of November.

Venue

Alexandru Ioan Cuza University, Iași, Blvd. Carol I, nr. 11, Iași – Romania

Precise room location will be displayed shortly.

No registration fee.

For additional information, including Program, Participants, Scientific and Organizing Committees, please visit the website: http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/.

This international conference is organized by Alexandru Ioan Cuza University, Iași and the CommScie School of Postdoctoral Research & Studies at the University Al.I.Cuza, Iasi, as part of the project “Integrated system to improve the quality of doctoral and postdoctoral research in Romania and to the promotion of the role of science in society”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanced by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007–2013.

 

 

 

Additional information