Documente

1. Proiect POSDRU/159/1.5/S/133652

Vezi aici documentele necesare pentru înscrierea la competiţia de selecție pentru acordarea de burse doctorale și postdoctorale, sesiunea 2014, în cadrul proiectului Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652.

 

2. Proiect POSDRU/89/1.5/S/63663

Descarcă de mai jos următoarele documente necesare la înscriere pentru ultima competiţie de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi , martie 2012, desfăşurată în cadrul proiectului: Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663.

Alte documente:

Rezultate concurs burse
 

Additional information