Echipa proiectului

Sistem integrat de îmbunătățirea calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - coordonator proiect

Echipa de management a proiectului:

 • conf.univ.dr. Dorin POPA, manager proiect
 • conf.univ.dr. Irina GOSTIN, asistent manager

Experți:

 • prof.univ.dr. CodrinLiviuCUȚITARU
 • prof.univ.dr. Lăcrămioara PETRESCU
 • prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIU
 • conf.univ.dr. Ion LIHACIU
 • prof.univ.dr. Ovidiu CârjĂ
 • prof.univ.dr. Florin PLATON
 • prof.univ.dr. Antonio Patraș
 • conf.univ.dr. FloreaIoncioaia
 • conf.univ.dr. SebstianPOPESCU
 • conf.univ.dr. BogdanMALEON
 • conf.univ.dr. George BONDOR

Date de contact:

Școala de Studii și Cercetare Postdoctorală CommScie (SSCP CommScie)

www.postdoc.commscie.uaic.ro

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 • conf.univ.dr. Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0232-201510, fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0232-201202, mobil 0724812677.

Universitatea București

 • SilviuVULPE, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ;

Universitatea ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș

 • Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA, email: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0744511546

 

 

,,Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)" POSDRU/89/1.5/S/63663

 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - coordonator proiect

Conf. univ. dr. Dorin POPA
Manager proiect
Expert ERASMUS, CNCSISI & ARACIS
Facultatea de Litere
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Prof.univ.dr. Liliana Mitoșeriu

Coordonator regional nanotehnologii, coorodnator D1

 

Prof.univ.dr. Ștefan Afloroaie

Responsabil diseminare și publicații științifice

 

Prof.univ.dr. Eugen Munteanu

Responsabil mobilități

 

Rodica Aldea

Secretar proiect
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
Tel. 0724812677

 

Iustina Iftime
Responsabil promovare și informare
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
Tel. 0744892825

 

Elena Constantin

Responsabil financiar

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel. 0232201382

 

Adriana Docan

Responsabil juridic

e-mail:i JLIB_HTML_CLOAKING

Tel. 0232201131

 

Adina Apostu

Responsabil monitorizare - raportare tehnică și financiară

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Asist.cercet. Alina Mariana Popa
Asistent manager - responsabil comunicare, monitorizare și relații internaționale

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Prof.univ.dr. Dan Cristea

Expert D2  (și tutore)

 

Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuțitaru

Expert D4

 

Prof.univ.dr. Ștefan Avădanei

Expert D4

 

Prof.univ.dr. Alexandru Stancu

Expert D1 (si tutore)

 

Prof.univ.dr. Laurențiu Șoitu

Expert D4 (si tutore)

 

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluță

Expert D4

 

Prof.univ.dr. Florea Ioncioaia

Expert D4

Click aici  pentru a consulta lista completă a coordonatorilor - tutori din 2011

Click aici pentru a consulta lista completă a coordonatorilor-tutori din 2010.

 

Parteneri

Universitatea de Vest din Timişoara

Conf. univ. dr. Gheorghe Clitan
Coordonator proiect UVT
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
Tel. 0256592153
Facultatea de Ştiinte Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ilie Rad
Coordonator proiect UBB
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
Tel. 0264-561516
Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării
 

Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş

Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA – responsabil proiect UPM, expert pe termen lung, tutore

email: JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING

Tel. 0265236034

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

 

 

Additional information