Informare și publicitate

Proiectul „Sistem integrat de îmbunătățirea calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652

 

 

Proiectul ,,Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)" POSDRU/89/1.5/S/63663

 

Vezi aici rapoartele de evaluare a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media pentru promovarea proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663.

Galerie foto

Fotografii de la conferinţa de lansare a proiectului.

Iași

alt

 Cluj

alt

 Genova

alt

 

Additional information