Școala postdoctorală COMMSCIE

1. Proiect POSDRU/159/1.5/S/133652

Vezi aici  informaţii despre înscrierea la competiţia de selecție pentru acordarea de burse doctorale și postdoctorale, sesiunea 2014, în cadrul proiectului Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652.

 

2. Proiect POSDRU/89/1.5/S/63663

Conferinţe, work-shopurilor şi modulelor de formare inter- şi trans-disciplinare

Agenda conferinţelor, work-shopurilor şi modulelor de formare inter- şi trans-disciplinare organizate  în cadrul proiectului “Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”, în anul 2012, poate fi consultată la adresa: http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/index.php/component/content/article/2-uncategorised-uncategorised/52-conferinte

 

Etape de selecţie pentru acordarea burselor de cercetare postdoctorală:

 

 

Adrese utile

La aceste adrese găsiţi informaţii despre proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)”:

 

 

 

 

 

 

 

Additional information