Universitatea Babeș-Bolyai

www.ubbcluj.ro

Despre UBB

Universitatea Babeş-Bolyai este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

Aşezată într-o zonă cu un puternic caracter interetnic si interconfesional, Universitatea Babeş-Bolyai a adoptat ca principală direcţie de dezvoltare multiculturalismul, având în rândurile sale studenţi respectiv cadre didactice de etnie română, maghiară, germană si chiar reprezentanti ai etniei rromilor.

Cu cei peste cincizeci de mii de studenţi, doctoranzi şi cursanţi, universitatea clujeană s-a înscris de mulţi ani printre cele mai mari universităţi din ţară şi din această parte a Europei.

Universitatea Babeş-Bolyai operează în peste o sută patruzeci de clădiri, în Cluj şi în alte zece oraşe. Universitatea Babeş-Bolyai are în structura sa facultăţi, departamente, catedre, colegii, institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, serviciile administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, sociale etc.

 

Coordonator proiect UBB

Prof. univ. dr. Ilie Rad

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel. 0264-561516

Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării

 

 

 

Additional information